Tazminatı hâkim değil devlet verecek

9 hâkimin Haberal'a tazminat ödemesi kararı üzerine hükümet yasal değişiklik hazırladı

  1. Haberler
  2. Gündem
Salı 07.12.2010 ABONE OL
Ergenekon sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tahliye talebini reddeden 9 hâkimin tazminat ödemesine ilişkin Yargıtay kararı, hükümeti harekete geçirdi. Meclis'e sunulan Torba Yasa'ya Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 93'ncü maddesinde değişiklik yapılacak. Öngörülen değişiklikle, hâkim ve savcıların yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davası açılabilmesi ortadan kaldırılıyor. Hâkim ve savcıların kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hallerinde bile, dava hakim ve savcıya açılamayacak. Ancak devlet aleyhine açılabilecek. Ortaya çıkacak tazminatı da devlet ödeyecek. Haberal'ın durumunda olduğu gibi hakimlere tazminat cezası verilmesi bu şekilde ortadan kaldırılacak. Yapılacak değişiklik, kesinleşmiş hüküm verilmemiş davalarda da uygulanacak. Yargıtay'daki davalar asliye hukuk mahkemelerine devredilecek. Torba kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle "Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar" hükmü getiriliyor. Kişisel kusur iddiası olsa bile zarara uğradığına inanan kişi, devlet memuruna değil, memurun çalıştığı kuruma dava açacak.
BUGÜN NELER OLDU