17'nci Türk devleti Safevi devleti olsun

Salı 28.12.2010
ABONE OL
Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Onat, Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 Türk devletine Şii Safeviler'in de eklenmesini önerdi. Prof. Onat, geçmişte yaşananların geleceği şekillendirmede ve algılamada önemli rol oynadığını belirterek, ataların başarılarıyla gurur duyulduğunu, acılarının da miras olarak üstlenildiğini söyledi. Toplumsal bellekte iz bırakan bazı acıların, "seçilmiş travma" haline dönüşerek asırlar sonra bile can yakmaya devam ettiğini vurgulayan Onat, bunun da geçmişin, geleceğin belirlenmesinde ne kadar etkin olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

ÇALDIRAN TRAVMASI
Kerbela olayının, bütün Türkler için "seçilmiş ve transfer edilmiş travma" niteliği taşıdığını ifade eden Onat, "Bu millet yaklaşık bin 200 senedir Kerbela'ya ağlamaktadır. Seçilmiş travma olarak Çaldıran da Kerbela'nın zemininde filizlenme imkanı bulmuştur. Osmanlı'nın Kızılbaşlara yönelik politikaları sayesinde Kızılbaş Türkler, Çaldıran'ı büyüterek günümüze kadar taşımışlardır" diye konuştu. Alevilerin onore edilmesi ve geçmişteki yanlışların telafi edilmesi gerektiğini belirten Onat, Böylece hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuşatıcılığı ve kucaklayıcılığı sembolik olarak ifade edilmiş olur, hem de seçilmiş travmaların çözümlenmesinin yolu açılarak, geleceği olumsuz yönde etkilemesi önlenir" dedi Safeviler, 1501 ve 1736 arasında bugünkü Azerbaycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüştü. İlk kez Şii Onikiciliğini resmi mezhep olarak kabul etmişti. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile Safevi hükümdarı Şah İsmail'in komutasındaki Osmanlı- Safevi orduları 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Ovası'nda karşılaşmış ve savaş Osmanlı Ordusu'nun zaferiyle sonuçlanmıştı. Kökeninde Türkmen, Kürt, Rum ve Gürcü unsurlar bulunan devlete Şamlı, Afşar, Kaçar, Tekeli, Humuslu, Ustaclu, Dulkadir, Varsaklar gibi Türkmen boyları destek verdi. AA

16 yıldızla 16 devlet

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan yıldızlar şu Türk devletlerini temsil ediyor: Büyük Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahanlılar, Büyük Selçuklu, Gazneliler, Harzemşahlar, Altınordu Devleti, Büyük Timur, Babür ve Osmanlı İmparatorluğu.

https://www.sabah.com.tr