İdareye 'mendilci çocuk' uyarısı

Meclis raporuna göre, Diyarbakır'daki atıl eğitim kapasitesine karşın bin 649 çocuk halen sokakta çalışıyor. İl idarecilerinin bundan sorumlu tutulduğu raporda, haklarında işlem yapılması önerildi

  1. Haberler
  2. Gündem
Cuma 31.12.2010 ABONE OL
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, Diyarbakır'da devlet yurtları ve yatılı bölge okullarıyla ilgili incelemesini raporlaştırdı. SHÇEK'e bağlı yurtlarda fiziki koşulları olumlu bulan milletvekilleri, kurum yönetici ve çalışanlarına, "Bu kurumlarda bundan sonra yapılması gerekenin insana yatırım olduğu düşünülmektedir" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş başkanlığındaki 7 milletvekilinin YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) ve SHÇEK'e (Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu) bağlı kurumlardaki incelemesinin raporu tamamlandı. Son yıllarda devletin imkanlarını seferber etmesine rağmen 2010'da bin 649 çocuğun hâlâ sokaklarda çalıştığı tespit edildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan alan çalışmasında sokaktaki çocuk sayısı 2006'da 3 bin 302, 2008'de 2 bin 470 olarak belirlenmişti.

İDARECİLERE UYARI
"İl merkezinde okulda olması gereken saatlerde okulda olmayan ve sokakta mendil satan çocuklarla karşılaşılmıştır" tespitine yer verilen raporda, bu çocukların kapasitesinin altında çalışan YİBO'lar tarafından eğitime kazandırılması gerektiğinin altı çizildi. Komisyon, "Bir yanda atıl bir eğitim kapasitesinin varlığı diğer yanda okul çağındaki çocukların eğitim hakkından yararlanamaması gerçeği aynı gün içerisinde somut olarak görülmüştür. Bu orantısızlık ve plansızlığın sorumlusu idareciler hakkında, başta İl Milli Eğitim Müdürü olmak üzere, gerekli uyarı yapılmalı ve işlemler takip edilmelidir" denildi.

KAYIP ÇOCUK VERİLERİ

Raporda, devlet kurumlarına yerleştirildikten sonra kayıp listesine giren çocuklarla ilgili öneriler de yer aldı. Kayıt sırasında çocukların fotoğraflarının çekilmesi, ailelerle irtibatın kesilmemesi, her türlü bilginin emniyet, jandarma ve sosyal hizmetler müdürlüğünün ortak veri sistemine anında aktarılması istendi. Sosyal hizmet envanteri ve risk haritasının çıkarılması da önerilen raporda, Diyarbakır'da SHÇEK'e ait rehabilitasyon merkezinin bulunmaması nedeniyle suça sürüklenen çocuk ile suç mağduru çocuğun aynı odada kalmasının doğru olmadığına dikkat çekildi, "Bu uygulamanın en kısa zamanda sonlandırılması uygun olacaktır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU