Ateşyan'dan 3 talep

Ermeni Patrikhanesi yeni anayasaya ilişkin önerileri ile Meclis'in kapısını çalacak. Daha önce Fener Rum Patriği Bartholomeos'u dinleyen Meclis Anayasa Uzlaşma Alt Komisyonu, bugün de Türkiye Ermeni Patrikliği Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve diğer temsilcilerini ağırlayacak. Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'ın rahatsızlığı nedeniyle yerine vekalet eden Ateşyan, yeni anayasada "olmazsa olmaz" diyerek tanımladıkları üç önerilerinin "vatandaşlık, eşitlik ve mülkiyet hakkı" olduğunu kaydetti. Fener Rum Patrikhanesinin daha önce Meclis'e ilettiği taleplere katıldıklarını vurgulayan Başpiskopos Aram Ateşyan, bugün sunacakları üç öneriyi azınlık hakları açısından "çok önemli" olarak tanımladıklarını ifade ederek, taleplerine ilişkin şunları dile getirdi:

TÜRK VATANDAŞI

Yeni anayasada "Türkiye Cumhuriyetine bağlı herkes Türk vatandaşıdır" ifadesi mutlaka yer almalı. Bu ifade Anayasaya eklenirken, tüm azınlıkların, herkesin kendi kimliğiyle anılması da sağlanmalı.
Eşitlik ilkesi azınlıklar için son derece önemli. Türk vatandaşlarına tanınan tüm haklardan, azınlıklar da yararlanmalı. Örneğin, resmi dairelerde görev alabilmeleri sağlanmalı. Herkes devlet önünde "eşit" olmalı.
Tüzel kişiliğimiz olmadığı için mülk edinemiyoruz. Bu sorunun çözülmesi şart. Azınlıkların mülk edinebilmelerinin önü açılmalı.
BİZE ULAŞIN