İnsani Güvenlik Konferansı Kadir Has'ta

İngiltere'den Coventry Üniversitesi Barış ve Uzlaştırma Çalışmaları Merkezi'nin (CPRS), seçkin üç Türk Üniversitesi ile (Abant İzzet Baysal, Kadir Has ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ile 18-19 Ekim 2012 tarihlerinde düzenleyeceği Konferansın ana temasını, insani güvenliği hem Türkiye'de, hem de dünyada tehdit eden riskler ve krizler oluşturacak.

İnsani güvenlik, sürdürülebilir barışın ve sosyal adaletin ancak bireylerin haklarının ve ihtiyaçlarının risklerden korunmasıyla mümkün olabileceğini savunan küresel güvenlik için insan-merkezli bir yaklaşım olup; en onemli riskleri, şiddet ve insan hakları ihlalleri, yolsuzluk ve kötü yönetişim, afetler ve iklim değişimi, yoksulluk ve açlık ve eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerden yararlanamamak olarak görmektedir.

CPRS Türkiye, çok geniş yelpazede çatışma ve barışı araştırmak için, yenilikçi araştırma gruplarına ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul İnsani Güvenlik Konferans serisi de, CPRS Türkiye girişiminin ana amaçlarından bir tanesi olarak düzenlemektedir.
İlk konferans, "İnsani Güvenlik: Yeni Sorunlar, Yeni Açılımlar" başlığı ile Ekim 2011'de, Kadir Has Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nin işbirliği ile gerçekleştirildi. Konferansta 40'dan fazla ülkeden katılan 62 bildiri sunuldu, bildiri kitabında basılmıştır.

2. İstanbul Uluslararası İnsani Güvenlik Konferansı ise Kadir Has Üniversitesi'nin Cibali Kampüsü'nde, 18-19 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hem akademisyenlere hem de insani güvenliğin her alanında çalışan resmi kurum ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine açı olacak.
BİZE ULAŞIN