AK Parti'den 'Din değiştirme özgürlüğü tanınsın' önerisi

AK Parti, din ve inançların değiştirilebilmesi hükmünün anayasada yer almasını istedi. Partiler, başörtüsü serbestisinde de aynı noktada

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 1 Ağustos'a kadar "anadil" molası verirken, partilerin kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin önerileri de netleşti. AK Parti, vatandaşların "din ve inançlarını özgürce değiştirebilmesi" yönünde anayasa hüküm konulmasını istedi. AK Parti'nin önerisi şöyle: "Herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Bu hak tek başına veya topluca açık veya kapalı olarak ibadet, eğitim, öğretim, uygulama ve tören yapmak suretiyle dinini veya inancını yaşama, açıklama, din ve inancını değiştirebilme hürriyetini de içerir." AK Parti'nin önerisinde mevcut Anayasadaki gibi "Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz" gibi hiçbir sınırlamaya yer verilmedi. AK Parti'nin önerisinde Anayasa'daki "Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez" hükmü de yer almadı. Partilerin, "din ve vicdan özgürlüğü"ne ilişkin önerilerinden başörtüsüne serbestisi tanınması da çıktı. Mevcut anayasada sadece "inanç ve ibadet" özgürlüğüne yer verildiğini belirten AK Parti, yaptığı öneri ile bunun üçüncü ayağının yani "dini pratiklerin" de anayasaya girmesini istedi. Dini pratikler, "inancını yaşama" ifadesi ile teklifte yerini aldı. Bu ifade aynı zamanda okul ve kamu başta olmak üzere hayatın her alanında başörtüsünün serbest kalması anlamına da geliyor.
BİZE ULAŞIN