Rektör Abdulselam Uluçam'a soruşturma

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdulselam Uluçam hakkında Danıştay'ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararını uygulamadığı bu nedenle 'Görevde yetkiyi kötüye kullanma' gerekçesiyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılıp soruşturma başlatıldı.

Batman Üniversitesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmakta iken, Teknoloji Fakültesine bilgisayar işletmeni olarak atanması yapılan Ata Arı, yapılan atamaya karşın Batman İdare Mahkemesinde açtığı davanın reddine kararı verilerek, bunun yürütmeyi durdurulması talebiyle Danıştay'da temyiz de bulundu. Danıştay 5. Dairesinin 2012/4429 esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilerek karar Batman Üniversitesi'ne tebliğ edildi. Yasa gereği 30 gün içerisinde uygulanması gereken karar 29. günde Danıştay kararı uygulanmayarak Ata Arı, görevine iade edilmeyip yeniden Meslek Yüksek Okulu'nda Ayniyat saymanı olarak görevlendirildi. Yüksek yargının yürütmeyi durdurma kararını yerine getirmeyen Batman Üniversitesi Rektörü hakkında Ata Arı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifade de, 'Batman Üniversitesi Genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmaktayken, Teknoloji Fakültesine bilgisayar işletmeni olarak atandım. Buna ilişkin Batman idare mahkemesinin işlemin iptali yönünde dava açtım. Mahkemenin red kararına yönelik yürütmeyi durdurma istemi Danıştay'a temyiz ettim. Danıştay 5.ceza dairesinin 2012/4429 esas sayılı 13.06.2012 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmesine rağmen, ancak kanun gereği bu karar 30 gün içerisinde uygulanması gerekirken bu karar bertaraf edecek şekilde 29. gün de meslek yüksek okuluna Ayniyat saymanı kadrosuna atandım. Kazanılmış haklarım oradan kalktı. Mahkeme kararını bertaraf ederek başka tür uygulamalar yapan Prof. Dr. Abdulselam Uluçam, Genel Sekreter Mustafa İnal, Personel Daire Başkanı Kemal Eviz'den davacı ve şikayetçiyim' dedi.

Öte yandan, 2012/7986 sayılı 13.08.2012 tarihli başlatılan soruşturma kapsamında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Batman Üniversitesi'ne, soruşturmaya esas olmak üzere gönderilen yazıda 'Müşteki Ata Arı isimli şahsın Genel sekreter yardımcısı iken teknoloji fakültesine Bilgisayar işletmeni olarak atandığı, daha sonra Batman idare Mahkemesine işlemin iptali nedeniyle dava açtığı, Batman idare mahkemesinin kararına karşı yürütmeyi durdurma ile ilgili temyizde bulunduğu, Danıştay 5. dairesinin 2012/4429 esas sayılı kararı ile Batman idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verildiği, bahse konu kararın idarenizce uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmış ise müştekinin iddia ettiği gibi meslek yüksek okulunda Ayniyat saymanlığına atanıp atanmadığı ve buna ilişkin belgelerin onaylı suretlerinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi' istendi.

BİZE ULAŞIN