Üç gerekçeli iade

Cumhurbaşkanı Gül, değişikliği iade ederken halkoylamasının yapılacağı tarihteki kış şartlarını oylamanın getireceği külfeti ve ekonomik istikrara yönelik zarar riskini gerekçe gösterdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'den referandum şartıyla geçen, "2014 yılının Mart ayında yapılması gereken mahalli idareler genel seçiminin 2013 yılının Ekim ayının son Pazar günü yapılmasını öngören" Anayasa değişikliğini bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e iade etti. Gül, iade gerekçelerini, "Kış şartları, devlete ve vatandaşlarımıza getireceği külfet ve ekonomik istikrara yönelik zarar riski" olarak sıraladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "TBMM'de 12 Ekim'de kabul edilen 6355 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Cumhurbaşkanı Gül tarafından yayımlanması uygun bulunmadığı ve bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 104 ve 175'inci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderildiği" belirtildi. İncelenen kanun ile, Anayasaya geçici bir madde eklenerek, 2014 yılının Mart ayında yapılması gereken mahalli idareler genel seçiminin 2013 yılının Ekim ayının son Pazar günü yapılması öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Kanunun gerekçesinde, mahalli idareler seçimlerinin yapılacağı dönemin zorlu kış şartlarına denk gelmesi sebebiyle seçim çalışmalarında ve vatandaşlarımızın seçimlere katılımında zorluklar yaşandığı belirtilerek, bu olumsuzlukları asgari seviyeye indirebilecek bir tarihte seçimleri yapmak gerektiği ifade edilmektedir" denildi. Açıklamada şöyle denildi: "İncelenen Kanunun yayımlanması halinde, değişiklik gerekçesinde belirtilen amacın aksine, söz konusu hükümler doğrultusunda, bu defa da kış aylarında halkoylaması yapılması zorunlu hale gelecektir. Bu durumda ise, karşılaşılması muhtemel mevsim şartlarının halkoylaması çalışmalarını ve vatandaşlarımızın halkoylamasına katılımını olumsuz yönde etkileyebileceği ve ortaya çıkan bu sonucun değişiklik gerekçesiyle de çelişeceği görülmektedir. Diğer taraftan, temel konularda yapılan halkoylamalarının halkın katılımını sağladığı ölçüde demokrasiyi güçlendireceği açık olmakla birlikte, başkaca bir içeriği ve amacı olmaksızın sadece mahalli idareler genel seçiminin beş ay erkene alınması amacıyla yapılan mezkûr Anayasa değişikliği için Anayasanın 175'inci maddesinin dördüncü fıkrasının gereği olarak halkoylamasına gidilmesinin, başta bütçe olmak üzere devlete ve vatandaşlarımıza getireceği külfet ve ekonomik istikrara yönelik zarar riski de gözardı edilemez." Açıklamada, "Bu sebeplerle, incelenen Kanunun belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesinde yarar görülmektedir" denildi.

ERDOĞAN: MÜZAKERE EDİP MUHALEFETLE GÖRÜŞECEĞİZ
Başbakan Erdoğan, Bakü dönüşünde bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Gül'ün yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin Anayasa değişikliğinin Meclis'e geri göndermesiyle ilgili şunları söyledi: Arkadaşlarımla bu konuyu müzakere edip değerlendirelim ve daha sonra bununla ilgili düşüncelerimizi açıklarız. Burada ikinci bir tur muhalefetle görüşme mi yapmamız gerekiyor yoksa bir referanduma gitmenin yolu mu aranır bunu bu görüşme sonrası açıklamamız daha isabetli olur. Benim kanaatim arkadaşlarımın muhalefetle görüşmelerini yapıp sonra kararımızı vermektir. Bu konuyla ilgili bizim bu sürece yönelik atacağımız adım, kendi hafızamızdan bunu süratle silmek olacaktır. Yeter ki burada anamuhalefet ve diğerleri anlayışlı davransınlar, verdikleri sözlerin arkasında dursunlar. Verdikleri sözlerin arkasında durdukları sürece biz süratle bu işi bitirmeyi arzu ederiz."

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
Meclis 'e iade edilen Anayasa değişiklikleri önce Anayasa Komisyonu'nda ele alınıyor. Görüşmeler değişikliğin sevk edilmesinden 48 saat sonra yapılabiliyor. Danışma Kurulu kararı ile bu sürenin öne kısaltılması mümkün oluyor. Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, Genel Kurul'a iniyor. Yasanın Genel Kurul'da görüşülmesi için de en az 48 saat geçmesi gerekiyor. Bu süre de yine Danışma Kurulu kararı ile kısaltılabiliyor. Anayasa değişiklikleri Genel Kurul'da iki turlu görüşülüyor. Birinci turun üstünden 48 saat geçmeden ikinci tur görüşmeler yapılamıyor.

BİZE ULAŞIN