Yargıtay'dan Leyla Zana'ya kötü haber

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya kötü haber geldi.

Başsavcılık, çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalarının terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüt üyeliği boyutuna ulaştığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Leyla Zana'nın cezasını az buldu. Başsavcılık tebliğnamesinde Zana'nın 9 konuşma için zincirleme suçtan cezalandırılmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli tarihlerde yaptığı 9 konuşma nedeniyle "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın, "9 ayrı tarihte işlediği "yasadışı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından cezasını az bularak "zincirleme suçtan cezalandırılmasını" istedi.

EKSİK CEZA TAYİNİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Zana hakkında verilen mahkumiyet kararına itiraz edilmesi üzerine, davaya ilişkin tebliğnamesini tamamladı. Tebliğname ile dava dosyasını temyiz incelemesi için Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Zana'nın 9 ayrı tarihte işlediği "Yasadışı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak"tan "zincirleme suçtan cezalandırılmasını" istedi. TCK'nın 220/4. maddesinde "örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur" denildiği belirtilen tebliğnamede, şu değerlendirme yer aldı:

"Sanığın yasadışı silahlı terör örgütünün bilgisi ve istemi doğrultusunda 9 ayrı suç tarihinde gerçekleştirdiği konuşma ve açıklamalarda yasadışı terör örgütü ve liderinin açıkça propagandasını yaptığı, bu suretle örgüt adına bu eylemleri gerçekleştiren sanığın eylemlerinin Yasadışı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçları yanında sürekliliği ve ulaştığı boyut itibarı ile 5237 sayılı TCK'nın 314/2. maddesinde düzenlenmiş bulunan Yasadışı Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu da oluşturacağı cihetle, sanığın Yasadışı Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçu yanında ayrıca 9 ayrı tarihte işlediği Yasadışı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçlarından da TCK'nın 43/1. gözetilerek cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın tüm eylemlerinin tek suç olduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurularak eksik ceza tayini, yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bozulması talep olunur."

DAİRE, ZANA'NIN DOSYASINA DURUŞMA GÜNÜ VERECEK

Başsavcılığın tebliğnamesinin ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Zana'nın davası için duruşma günü verecek. Önümüzdeki günlerde Daire, temyiz istemini duruşmalı olarak karara bağlayacak. Tebliğnamede Zana'nın cezalandırılmasının istendiği TCK'nın 43/1. maddesi "Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır" hükmünü içeriyor. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zana'nın eylemlerinin terör örgütü PKK üyeliği boyutuna ulaştığını, bu nedenle sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Terör örgütüne üye olmak" suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme, sanık Zana hakkında verilen hapis cezası, suçun "terör suçu" olması nedeniyle artırılarak 12 yıla çıkarmıştı. Zana'nın yargılama sırasındaki davranışları dikkate alınarak, verilen ceza 10 yıla indirmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın 10 yıllık hapis cezasını usul yönünden bozmuştu. Daire bozma gerekçesini Zana'nın eksik savunmasına bağlamıştı. Bozma sonrasında yapılan yeniden yargılamada Zana, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BİZE ULAŞIN