Sarıyer'in 4 taşınmazı Sarıgül'e bağlandı

Şişli Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında, henüz Cumhurbaşkanı'nın onayından geçmeyen Büyükşehir Belediye Kanunu ile Şişli'den alınarak Sarıyer'e bağlanan Ayazağa Mahallesi'ndeki 4 arazinin Şişli Meslek Yüksekokulu'na devredilebilmesi için Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e yetki verdi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün talebiyle olağanüstü toplanan Belediye Meclisi, Maslak, Huzur ve Ayazağa mahallelerinin Şişli'den alınarak Sarıyer'e bağlanmasını da öngören Büyükşehir Belediyesi Kanunu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanmadan önce Ayazağa'daki bazı taşınmazlarla ilgili yeni bir karar aldı.

Sarıgül'ün de katıldığı 12 Kasım'daki Şişli Belediye Meclisi 6. dönem 4. Olağanüstü Toplantı tutanağına göre, Belediye Meclisi'nin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi ve bu maddeye eklenen 5675 sayılı kanunun 3. maddesi uyarınca 2012 yılının 2. olağanüstü toplantısı, Meclis Birinci Başkanvekili Bayram Özata'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Tek birleşimli oturumda konuşan Özata, sözlü ve yazılı önerge vermenin mümkün olmadığını belirterek, birleşimde sadece ''Ayazağa'daki bazı taşınmazların, eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Şişli Meslek Yüksekokulu'na bedelsiz devri, tahsisi veya okul lehine intifa hakkı tesisi hususlarında başkanlık makamına yetki verilmesi talebi''ne ilişkin gündem maddesinin görüşüleceğini belirtti.

MECLİS ÜYELERİ BİLGİ İSTEDİ

Toplantıda söz alan CHP'li meclis üyesi Muharrem Çatalkaya, ''Başkan, konular hakkında yeteri kadar bilgimiz yok. Bu yerlerin ekonomik değerleri, günümüz koşullarındaki bedelleri gibi konularda bilgi sahibi olmamız için bizlere bilgi verilmesini talep ediyoruz'' dedi.
AK Partili meclis üyesi Fatma Özden Ay da gündem maddesi hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Sarıgül, birleşime 15 dakika ara verilerek, üyelerin gruplarında bilgilendirilmesini teklif etti.
Teklif kabul edilerek 15 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan oturumda konuşan Çatalkaya, ''gruplarında yaptıkları görüşme ve tetkikler sonucunda, konuyla ilgili görüşlerinin olumlu olduğu'' yönünde beyanda bulundu.

Toplantıda, Ayazağa Mahallesi'ndeki 10628/1, 10627/2, 10627/6 ve 10627/1 ada/parsel numaralı taşınmazların, eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere, Şişli Meslek Yüksek Okulu'na bedelsiz olarak devri, tahsisi ve/veya okul lehine intifa hakkı tesisi hususlarında başkanlık makamına yetki verilmesi talebi hakkındaki teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece Belediye Meclisi, yeni kanun gereği Sarıyer'e bağlanmasına karar verilen Ayazağa'daki 4 taşınmazın (arazi), Şişli Meslek Yüksek Okulu'na devredilmesi için okulun mütevelli heyeti başkanı da olan Mustafa Sarıgül'e yetki vermiş oldu.

BİZE ULAŞIN