'Görülmüştür'ün kader günü

Pazartesi 27.05.2013
ABONE OL
Anayasa Mahkemesi, hükümlülerin mektup, faks ve telgraflarına basılan "görülmüştür" damgasının iptal istemini yarın esastan görüşecek. Çankırı İnfaz Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu, baktığı bir davada, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, "Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları alma ve Gönderme Hakkı"nı düzenleyen 68. maddesinin, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde, yazılı haberleşmenin temel insani hak olduğunu belirten Eminağaoğlu, bu hakkın Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince korunduğunu belirtmişti. Anayasa Mahkemesi heyeti, başvuruyla ilgili ilk ve esas incelemesini, yarın yapacak. Heyet, başvuruyu esastan karara bağlayacak. "Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı"nı düzenleyen 68. madde, hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgrafların, mektup okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun en üst amirince denetlenmesini düzenliyor.