YÖK 15 üniverisitenin denkliğini iptal etti

YÖK, FETÖ’ye bağlı yurtdışındaki yaklaşık 15 üniversitenin diploma denkliğini iptal etti. Her yıl yapılan incelemeler sonucunda daha önce tanınan üniversitelerin denklikleri de iptal edilebiliyor.

YÖK 15 üniverisitenin denkliğini iptal etti

Yurtdışındaki üniversitelerin diplomalarının Türkiye'de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından onaylanarak denklik verilmesi gerekiyor. YÖK bazen üniversitelerin yanı sıra programlar için de ek koşullar isteyebiliyor. O nedenle KKTC üniversiteleri gibi ÖSYMtarafından yerleştirilen üniversiteler hariç, yurtdışında eğitim almayı planlayanların öncelikle YÖK'e dilekçeyle başvurarak, gidecekleri üniversitenin ve programın diploma denkliğinin olup olmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Ancak bu noktada YÖK'ün her yıl yaptığı incelemeler sonucunda, önceki yıllarda tanıdığı üniversitelerin ya da bölümlerin denkliklerini iptal ettiğini hatırlatmakta yarar var.

YÖK FETÖ İLE GERÇEKTEN MÜCADELE EDİYOR MU?

Örneğin YÖK son olarak ABD, Kanada, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Uzakdoğu'da bulunan FETÖ'ye bağlı olduğu belirlenen yaklaşık 15 üniversitenin diploma denkliklerini kaldırdı. Yine önceki yıllarda denklik verdiği üniversitelerde özellikle tıp, hukuk ve mühendislikler başta olmak üzere bazı bölümlerde eğitimin niteliğini artırmak hedefiyle denklik işlemlerini durdurdu. Bu üniversitelerin ve programların hangileri olduğuna dair bilgi sadece YÖK'ten edinilebiliyor.

YÖK'TEN 'KANMAYIN' DUYURUSU

YÖK, 25 Ağustos 2016'da, yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyenler için bir duyuru yayınladı. Duyuruda bazı aracı kuruluşların basın-yayın organlarına verdikleri ilanlarda, reklamlarını yaptıkları yurtdışındaki bazı üniversitelerin YÖK tarafından tanındığı belirtiklerini, YÖK'ten onaylatmadan bu tür bilgilerin doğruluğuna kesinlikle inanılmaması gerektiği kaydediliyor.

YÖK'TEN FETÖ AÇIKLAMASI

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının, sürekli olarak değerlendirildiğinin hatırlatıldığı duyuruda, "Daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanımama kararı alınabilmekte. Tanınmasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimine başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmakta ancak söz konusu tanımama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemekte" deniliyor. Bu nedenle yurtdışında eğitim almaya karar verdikten sonra mutlaka YÖK Denklik Birimi'ne dilekçeyle başvurarak üniversitenin tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alınması gerektiğinin altı çiziliyor.

SINAV DA İSTENEBİLİYOR

Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, YÖK, Seviye Tespit Sınavı'na (STS) tabi tutabiliyor. STS iki aşamada yapılıyor, mezun olan kişinin STS'nin hangi aşamalarına gireceğine de yine YÖK karar veriyor. YÖK ayrıca mezun olunan programları, Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar, eğitim öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından incelemeye tabi tutuyor. Eksik veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından STS'nin yanı sıra Lisans Tamamlama, Yabancı Dil Sınavı (YDS) gibi Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) işlemlerine tabi tutabiliyor. Yeterli bulunması halinde ise denklik işlemi yapılıyor.

FETÖ OKULUNDAN ABD’DE 19 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK

YÖK tarafından tanınmayan üniversitelerin dışında, aşağıdaki durumlarda da denklik başvuruları reddediliyor:

- Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan, açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim süreci sonunda alınan diplomalar,

- Yapılan incelemelerde denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim programının, eğitim programı/alanı ve derecesi bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara denk görülmeyenler,

- Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya YÖK tarafından tanınan yurtdışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında, öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar,

- Öğrenim süresince kullanılan pasaportun incelenmesi sonucunda her bir eğitim-öğretim dönemi için öğrenim görülen ülkede bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmiyor. - Milliyet -

BİZE ULAŞIN