Yargıda Enis Berberoğlu krizi!

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki cezanın Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından bozularak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi, Yerel Mahkeme’nin de kararı BAM’a iade etmesi ardından Ağır Ceza Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemesi arasında bir süredir yaşanan yetki tartışması krizini zirveye vurdurdu. İstanbul Adliyesi’nde görevli 27 Ağır Ceza Başkanı’nın İstinaf Mahkemeleri’nin kararlarını bozma yetkisi bulunmadığı yönünde tutanak hazırlayıp HSK ve Adalet Bakanlığı’na gönderdiği öğrenildi.

Yargıda Enis Berberoğlu krizi!

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki cezanın Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından bozularak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi, Yerel Mahkeme'nin de kararı BAM'a iade etmesi ardından Ağır Ceza Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemesi arasında bir süredir yaşanan yetki tartışması krizini zirveye vurdurdu.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları BAM'ın kararları esastan bozamayacağı fikrinde… Hatta bu yönde geçtiğimiz aylarda İstanbul Adliyesi'nde görevli 27 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ortak bir tutanak hazırlanarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Adalet Bakanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

TUTANAK ŞU SATIRLARLA BAŞLIYOR:

"Bilindiği üzere 20 Temmuz 2016 tarihinde İstinaf Mahkemeleri faaliyete geçmiş ve fiilen göreve başlamıştır. İstinaf Mahkemeleri'nin faaliyet başlamasından sonra İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri'nde verilen kararların itiraz yasa yoluna başvurularak İstinaf Ceza Daireleri'ne gönderilmesi, bu dairelerin itiraz başvuruşu üzerine mahkemelere birçok dosyanın bozularak gönderildiği, bu bozma kararlarının azımsanamayacak bir kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu, hatta bazı bozma kararların görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu sınırlarına girecek şekilde bulunduğunun görülmesi üzerine İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları kendi aralarında toplanarak aşağıdaki huşuları tespit etmiş, çözüm yollarının bulunması amacıyla ilgili birimlere durumun bildirilmesi yönünde karar almışlardır."

"USUL VE YASAYA AÇIKÇA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR..."

Somut dört karardan örnekler verilen ve yasal mevzuat ayrıntılarıyla anlatılan Ağır Ceza Başkanları'na ait tutanakta, "İlk derece mahkemeleri bütün delilleri topladıktan sonra sanığa tüm savunma imkânlarını tanıyıp delilleri tartıştıktan sonra bir hüküm verdiğinde İstinaf Mahkemesi bu hükmü Yargıtay Temiz İncelemesi'nde yaptığı başka bir suçu oluşturduğu yönünde bir vicdani kanıya vardığında, kararı bozarak mahkemeye gönderme yetkisi yoktur. Bu yetki İstinaf Mahkemeleri'ne verilmemiştir. Esasen bu mahkemelerin kararlarına karşı direnme hakkının verilmemesi de bu nedene dayanmaktadır. İstinaf mahkemeleri usulüne uygun yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün sübuta ilişkin veya başka bir suça dönüşmesi durumunda kendisi bu konuda karar vermeye yetkili bulunduğundan duruşmayı açıp karar vermesi gerekirken, dosyayı Yargıtay bozması gibi yetkisi olmadan bozarak ilk kararı veren mahkemeye göndermesi kabul edilebilir değildir. İstinaf Ceza Dairesi'nin yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda, bu yetkiyi kullanmaktan sarfı-nazar edip görev yetkisini ilk karar veren mahkemeye devredecek şekilde karar vermesi usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yargıtay'a direnme hakkının verilmesi İstinaf'a direnme hakkının verilmemesinin gerçek amacı da budur" denildi.

Altı sayfalık tutanağın son bölümünde ise şu satırlara yer verildi: "Bu açıklamalar ve değerlendirmeler doğrultusunda yukarıda açıklanan nedenlerin Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kuruluş yasasına, yasanın çıkarılış amacının CMK'nın lafzına ve ruhuna aykırı olduğu, bu durumun bir an önce giderilmesi gerektiği, giderilmemesi durumunda hukuk güvenliğini tehdit eder mahiyette olduğu değerlendirildiğinden bu aksaklıkların giderilmesi, böyle kararların verilmesinin engellenmesi, çözüm yollarının bulunması için durumun Hakimler Savcılar Kurulu'na ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı'na İstanbul Bölge Mahkemesi Başkanlığı'na bildirilmesine, bu şekilde verilen kararların ilgili Ceza Dairesi'ne iadesinin karar verilmesi yönünde görüş birliğine varılarak, hep birlikte tutulan bu tutanak imza altına alınmıştır."

HSK ve Adalet Bakanlığı'na ulaştığı öğrenilen tutanakta, 1'den 25'e kadar olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları ile 1. ve 2. İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları'nın imzası bulunuyor.

BİZE ULAŞIN