Başörtüsü iğnesi taktığı gerekçesiyle sınavı iptal edilmişti! Karar çıktı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ALES’e başörtüsü iğnesi takarak girdiği gerekçesiyle sınavının geçersiz sayılması hakkında gelen başvuruyu haklı buldu.

Başörtüsü iğnesi taktığı gerekçesiyle sınavı iptal edilmişti! Karar çıktı

KDK'dan yapılan açıklamaya göre, Başvurucu, ÖSYM'nin gerçekleştirmiş olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına katıldığını, sınav sonucunun açıklanmasını beklerken "metal içerikli aksesuar" ile sınava girdiği gerekçesiyle ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı ile sınavının geçersiz sayıldığının kendisine iletildiğini belirtti. Başvurucu şikayet başvurusunda; başörtüsü iğnesinin "metal içerikli aksesuar" olmadığını tam aksine toplu iğnenin başörtüsü kullananlar için zorunlu bir araç olduğunu belirterek sınavının geçersiz sayılmasının hukuka aykırı olduğunu ifade etti.
Başvurucu, sınav için yaptığı çalışmaların boşa gittiğini bildirerek mağduriyetinin giderilmesi ve sınavının geçerli sayılması için çözümü KDK'da aradı.
Şikayet başvurusunu yaptığı incelemeler sonucunda haklı bulan KDK, adayın sınava girdiği salonun kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu başvurucunun, sınava basit başörtüsü iğnesi ile girdiği, ayrıca adayın kopya çektiğine veya sınav sonucunun objektif olarak değerlendirilmesini engelleyecek şekilde hal ve hareketler içerisinde bulunduğuna ilişkin bir tespit yapılmadan sınav kurallarına aykırı davranış sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasını hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu tespit etti.

KDK verdiği kararda; ÖSYM'nin yasaklı objelere ilişkin kriterleri ve yaptırımları gözden geçirerek kılavuz hazırlanması, yasaklı veya yasaklı olmayan objelerin resimlerine yer verilecek görseller ile sınav görevlilerine bilgilendirme yapılması, verilecek kararlarda salonda bulunan kamera kayıtlarının tutanaklara ek olarak karar aşamasında daha etkili kullanılması gibi tedbirlerin alınmasının değerlendirmesini önerdi.
KDK, başvuranın 2017 ALES İlkbahar Dönemi Sınavına ilişkin puanının hesaplanarak, sınavın geçerli sayılarak mağduriyetin giderilmesi ve yasaklı objelere ilişkin kriterlerin ve yaptırımların tekrar gözden geçirilerek kriterlerin yeknesak şekilde uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alınması yönünde ÖSYM Başkanlığına karar gönderdi.

BİZE ULAŞIN