Polis çekilmiyor

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, spor sahalarından polisin çekilmesini öngören kanunun 5 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından bazı tereddütler oluşması üzerine bir genelge yayımlayarak, polisin gerekli görüldüğü hallerde olaylara müdahale etme görevinin sürdüğünü bildirdi.

Çarşamba 13.05.2009 00:00
ABONE OL
İçişleri Bakanı Bekir Atalay imzasıyla, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ile 81 il valiliğine gönderilen genelgede, ilgili kanunun 5 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi nedeniyle uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda, il emniyet müdürlükleri, Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ve kamuoyunda çeşitli tereddütler oluştuğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Genelgede, 5149 sayılı kanunun ilgili hükümlerinin polisin spor müsabakalarında saha içi ve tribünlerden tamamen çekileceği anlamına gelmediği vurgulanarak, şöyle denildi:

''Mahallin en büyük mülki amirince görevlendirilen müsabaka güvenlik amirinin, özel güvenlik personelinin olaylara müdahalede yetersiz kaldığı durumlarda ve gerekli gördüğü hallerde saha içi ve tribün güvenliğini sağlamak amacıyla olayların meydana geldiği alanlara genel kolluk güçlerinin müdahale etmesini sağlama görevi aynen devam etmektedir. Müsabaka güvenlik amiri, hem özel güvenliğin, hem de müsabakada görevli tüm polislerin amiri konumundadır. Alınması gereken tedbirler hususunda her iki teşkilatın personelinden yararlanabilecektir. Buna göre, 5149 sayılı kanunun 6'ıncı maddesindeki (Spor alanlarının dış güvenliği genel kolluk güçlerince, saha içi ve tribün güvenliği ise 5 inci maddeye göre oluşturulacak özel güvenlik birimlerince ve saha yetkililerince sağlanır. Kapı aramaları özel güvenlik güçleri tarafından yapılır. Müsabaka güvenlik amirinin talebiyle emniyet güçleri, gerekli hallerde olayın meydana geldiği alanlara müdahale edebilir) hükmü gereğince polis müsabaka güvenlik amirinin emri ile stat içerisinde de alınacak güvenlik önlemlerine yardımcı olacaktır.''

Genelgede, kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte, müsabakalarda görevlendirilecek genel kolluk personeli ile özel güvenlik personelinin sayısı ve görev saatlerini belirlemek il ve ilçe spor güvenlik kurullarının görev ve yetkisindedir denildiği de hatırlatılarak, müsabakaların risk analizinin il ve ilçe spor güvenlik kurullarınca yapıldığı kaydedildi.

Genelgede, 5 Mayıs 2009 tarihinden itibaren, spor müsabakalarında il ve ilçe spor güvenlik kurullarınca gerekli görülmesi halinde, belirlenecek sayıda polis ve özel güvenlik görevlilerinin görev alacağı, zaman içerisinde özel güvenlik görevlilerinin istenilen sayıya ulaşmasının sağlanacağı, istenilen sayıya ulaşılıncaya kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önceki dönemlerde olduğu gibi müsabakalarda görevli özel güvenlik görevlilerine her türlü desteğin verileceği belirtildi.