Cezaevlerinde açık görüş yarın başlayacak

Tutuklu ve hükümlüler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarından itibaren 22 Mayısa kadar açık görüşten yararlanacak.

Cuma 15.05.2009 00:00
Son Güncelleme: Cuma 15.05.2009 11:26
ABONE OL
Adalet Bakanı Sadullah Ergin imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 No'lu L Tipi, Alanya L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Aydın E Tipi, Bursa E Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakır E Tipi, Gaziantep E Tipi, İzmir Buca Kapalı, Maltepe 1 ve 3 No'lu L Tipi, Mersin E Tipi, Metris 1 ve 2 No'lu T Tipi, Ümraniye E Tipi, Silivri 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No'lu L Tipi kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular 16-22 Mayıs arasında belirlenen görüş gün ve saatlerinde açık görüş yapabilecek.

Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürü bulunan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 16-20 Mayıs arasında beş gün açık görüş yaptırılacak. Müdürü bulunmayan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara ise 16-18 Mayıs arasında üç gün açık görüş imkanı tanınacak.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek. Bu gruplar, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmayacak.

Kınama cezası dışında disiplin cezası alan ve cezaları kaldırılmamış hükümlü ve tutuklular da açık görüşten yararlandırılmayacak.

KİMLER ZİYARET EDEBİLECEK?

Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk,torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecek. Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerekecek.

Ancak, anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapmalarına izin verilecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü olanlar bu imkandan da yararlanamayacak.

Hükümlü ve tutuklu sayısının verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılarak izdiham yaşanması önlenecek.

Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak, bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere ikinci defa izin verilmeyecek. Her grubun açık görüşü bittikten sonra gruplar görevliler nezaretinde dikkatli şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülecek ve sayılacak. Grup kontrol edildikten ve mevcudun tam olduğu anlaşıldıktan sonra ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecek.

İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet başsavcılığı ve kurum yönetimi, zabıta ile iş birliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak.

Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacak.

GÖRÜŞ SÜRESİ BİR SAATİ GEÇMEYECEK

Açık görüşler, görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılacak.

Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olduğundan kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecek.