Öğrenciler için en önemli sorun eğitim ve işsizlik

Çarşamba 20.05.2009
ABONE OL
FORUM İstanbul Gençlik Platformu ve GfK Türkiye tarafından 39 devlet ve vakıf üniversitesinden 460 öğrenci ile "on-line anket tekniği" kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre "eğitim" ve "işsizlik" Türkiye'nin çözülmesi gereken en önemli sorunları arasında ilk sıralarda yer aldı. "Eğitim" ve "işsizlik"ten sonra sırayla "PKK/Güneydoğu", "laikliğin korunması", "enflasyon/hayat pahalılığı", "demokrasi/fikir özgürlüğü" Türkiye'nin çözülmesi gereken en önemli sorunları arasında gösterildi. Üniversiteli gençlerin yüzde 93'ü Cumhuriyetin yüzüncü yılında 2023 Türkiye'sinin refahı, ekonomik, siyasi ve sosyal durumu ile ilgili kendilerini sorumlu hissettiklerini belirtiyor. Araştırmaya katılan üniversite gençlerinin yüzde 22'si politikacıların ülke sorunlarına hâkim olması gerektiğini belirtirken bu özelliği politikacıların özellikleri arasında sayanların oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti. Her 5 öğrenciden biri dürüstlüğü olması gereken bir özellik olarak belirtirken, öğrencilerin sadece yüzde 2'si politikacıların "dürüst" olduğunu belirtiyor. Gençler, ülkemizde politikacıların ekonomik çıkar sağlamak ve siyasi kariyer hırsı için politikaya atıldıklarını düşünüyor. Araştırma kapsamında bilgi alınan gençlerin %68'i AB'ye girilmesini destekliyor. Gençlere politikaya ilgi düzeyleri sorulduğunda çoğunluğu politika ile ilgilendiğini yarısı ise aktif olarak siyasete atılmayı düşündüğünü belirtiyor. Çoğunlukla Türkiye ve dünya ile ilgili görüşlerini duyurabilecekleri bir fikir kulübünde gönüllü olarak yer almayı tercih ediyorlar.