Federasyon açıklaması

Salı 24.06.2009
ABONE OL
BİRLEŞİK Sakatlar Federasyonu Başkan› Cemalettin Gürsoy: Engel oran›n› yüzde 40'tan 60'a çeken yönetmelik gerçeklerden uzak bir karard›. Milyonlarca engellinin hayat›n› daha zorlaşt›racak olan bu düzenlemeyi gündeme getiren ve bürokratlar›n geri ad›m atmas›n› sağlayan SABAH gazetesi yönetimine federasyon olarak teşekkür ediyoruz