Akay Kavşağı kapanmayacak

Ankara 12. İdare Mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Akay Kavşağı'nın kapatılmasına ilişkin kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Avukat Sedat Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Akay kavşağının bariyer konularak kapatılmasına ilişkin 13 Temmuz günü aldığı kararın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Ankara 12. İdare Mahkemesi ise kapatma işleminin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle kapatma işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde görülmekte olan dava devam edecek ve Büyükşehir Belediyesi'nin savunması alınacak. Mahkeme'nin kararı şöyle:

"Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, dava konusu işlemin her an uygulanabilecek nitelikte olması ve 2577 sayılı Kanunun dava açabilmek için öngördüğü altmış günlük süre ve dava açıldıktan sonra Mahkemece yapılacak usulü işlemler için tanıdığı süre göz önüne alındığında, işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağı gibi işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna görek, davalı idarenin birinci savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 24/07/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Akay Kavşağı'na ilişkin nazım imar planı ve uygulama imar planları Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı sonundan itibaren Akay kavşağının beton bariyerler konularak kapatılmasını kararlaştırmıştı.

BİZE ULAŞIN