Çanakkale'de Kürt ayrılıkçılar savaştı mı?

"Çanakkale Savaşı'nda Kürt Civanlar" kitabının yazarı Erdoğan, "Kürtler Müslüman olarak yazılıyordu. Kürt milliyetçisi olan birçok kişi rahat hayatını bırakıp savaştı" diyor

'Çanakkale Savaşı'nda Kürt Civanlar' kitabının yazarı Emine Uçak Erdoğan, günümüzde ayrılıkçı olarak nitelendirilebilecek Kürt ailelerin dahi Çanakkale'de savaştıklarını savundu. Bu tez, tarihçiler arasında da tartışma yarattı. Kitabını 3 yıllık bir çalışma sonucu hazırladığını anlatan Erdoğan, Savunma Bakanlığı tarafından 1998'de yayınlanan şehit listesinde Güneydoğu'da 900 kişinin göründüğünü belirtti. Bunun bazı kesimleri 'Aslında Kürtler Çanakkale'de savaşmadı' tezine ulaştırdığını söyleyen Erdoğan, bunun yanlış bir saptama olduğunu vurgulayarak, "Kürtler sadece Güneydoğu'da yaşamıyordu ki? Kürtler, Osmanlı'da sadece Müslüman olarak yazılıyorlardı. Kürtler ayrı yazılmıyordu. O yüzden sayıları ve kayıtları bulmak çok zor" diye konuştu.

ÖRNEK CEMİL PAŞA AİLESİ...
Dönemin en ünlü ailelerinden birinin Diyarbakırlı Cemilpaşa Ailesi olduğunu belirten Erdoğan, bu aileyle ilgili şu bilgileri verdi: "Diyarbakır'ın ünlü ailelerinden olan Cemilpaşa Ailesi ismini, 1837-1902 arasında yaşayan ve Siirt ile Yemen mutassarrıflıkları yapan Ahmet Cemil Paşa'dan almış. Çok eğitimli bir aile. Gençlerin çoğu Avrupa'da Kürt cemiyetlerinin kurucuları. Ekrem Cemilpaşa, İbrahim Halil Bey gibi. Ekonomik düzeyleri de çok iyi. Günümüzde olsa, ayrılıkçı diyebileceğimiz bir aile. Büyük çoğunluğu Kürt Hevi Talebe Derneği'nin kurucu üyeleri arasında. Yani milliyetçilik akımlarına katılan Kürtlerin başında geliyorlar. Ama Birinci Dünya Savaşı çıktığında, aslında çok rahat Avrupa'da kalabilecekken, bütün işlerini bırakarak savaşmak için Türkiye'ye dönüyorlar. Cemilpaşazedelerden İbrahim Halil Bey ve Mehmet Naim Efendi Çanakkale Savaşı'nda, Şemseddin Bey, Bağdat çöllerinde, Besim Bey ise Kafkas Cephesi'nde şehit olmuş."

İbrahim Halil Bey
Milli Savunma Bakanlığı'nın "Şehitlerimiz" listesinde İbrahim Halil Bey'in Çanakkale'de süvari subayı olarak 20. Tabur 2. Bölük'te savaşırken şehit olduğu belirtiliyor.

Mehmet Naim Efendi
19. Tümen'de üsteğmen olarak görev yaptığı sırada, Seddülbahir'de 18 Şubat 1915'te şehit olur.

Şemseddin Bey
Cemil Paşa'nın oğlu Kasım Bey'in oğlu İsviçre'de öğrenim gören Şemseddin Bey, Kürt Talebe-Hevi Cemiyeti'nin kurucularındandı. Çanakkale'de savaştı, Bağdat'ta şehit oldu.

Ekrem Cemil Paşa Çanakkale,
Erzurum, Filistin'de savaştı. Mustafa Kemal'in yaverliğini yaptı. Kürdistan Cemiyeti'nin kurucularından. 1925'te Şeyh Sait İsyanı'nın ardından yargılandı ve beraat etti. 1929'da Suriye'ye iltica etti. 1974'te de öldü.

BİZE ULAŞIN