Boşanmada 'bir yıl şartı' getirildi

Yargıtay, boşanma davası açtığı tarihte 1 yıllık evlilik süresi dolmayan çiftlerin, sadece kendi beyanlarıyla boşanamayacağına hükmetti

Yargıtay'dan emsal karar... Davacı Ercan Yiğit, 26 Mart 2007'de eşi Derya Yiğit aleyhine Malatya 1. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Yerel mahkeme de boşanma davasını tarafların boşanma konusunda anlaştıklarına dair beyanları doğrultusunda kabul etti ve hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşti. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, boşanma davasıyla ilgili yerel mahkeme kararlarının kanun yararına bozulmasını istedi. Bunun üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce, Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesinde "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır" hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

TEMELDEN SARSILMALI

Kararda, davanın açıldığı tarihte çiftin evliliklerinde henüz 1 yıllık sürenin dolmadığının belli olduğu vurgulandı. Daire kararında, Medeni Kanun'un 166. maddesindeki, "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" ve "Bu hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır" şartlarının oluşup oluşmadığının araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi istendi.

BİZE ULAŞIN