Dokuz kere görevden alınan müdüre 'mobbing' tazminatı

Yargıtay, bugüne kadar 9 kez görevinden alınan 9 kez de mahkeme kararıyla dönen Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak'ın açtığı "mobbing" davasında, dönemin Milli Eğitim Bakanlığı üst yönetimine verilen tazminat kararını onadı. Dönemin Bakanı Hüseyin Çelik, Müsteşarı Necati Birinci ve Erzurum Valisi Celalettin Güvenç, Budak'a toplam 4 bin TL tazminat ödeyecek. Erzurum Milli Eğitim Müdürü Budak hakkında 2003-2009 yılları arasında 66 ayrı soruşturma açıldı. Bu yıllar arasında 70 müfettiş görev yaptı. Bu süreç içinde Budak aldığı düşük sicil notlarını da idari yargı kanalıyla düzelttirdi. Budak, hakkındaki soruşturma ve sicil işlemleri kendisini baskı altında tuttuğunu, bunun işyerinde manevi taciz anlamına gelen 'mobbing'e maruz kaldığını belirterek Çelik, Birinci ve Güvenç hakkında 20'şer bin TL'lik manevi tazminat davaları açtı. Budak, bu davaların dilekçelerinde, sicil amiri konumundaki davalıların "kamusal erklerini kendi hissiyatları" doğrultusunda kullandıklarını savundu. Ankara 10'uncu ve 20'nci Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalar kişi ve konularının aynı olması nedeniyle 20'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Mahkeme; Çelik, Birinci ve Güvenç'in, Budak'a toplam 16 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Kararı; Çelik, Birinci ve Güvenç temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi yaptı ve toplam tazminatı 16 binden 4 bin TL'ye düşürerek onadı. Yargıtay'ın kararında Milli Eğitim Bakanlığı ve Erzurum Valiliğinin işlemlerinin kişilik haklarına saldırı anlamına geldiği belirtildi. Kararda, Milli Eğitim Müdürü Budak'ın tarafsızlık ve insan haklarına saygı konularında disiplin cezası almadığı bu nedenle de düşük sicil verilemeyeceği belirtildi. Karara göre Budak, Yargıtay'ın belirlemiş olduğu 4 bin TL'yi Çelik, Birinci veya Güvenç'ten tahsil edebilecek. Bu üç ismin hangisinden tahsil edeceğinin bir önemi bulunmuyor.

BİZE ULAŞIN