Öğretim üyelerine 'deneme' müjdesi

  1. Haberler
  2. Yaşam
Salı 27.12.2011 ABONE OL
YÖK'ün, öğretim elemanlarını denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atayabilme yetkisi, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. Anayasa Mahkemesi, YÖK Genel Kurulu'nun görevleri arasında sayılan, "öğretim elemanlarının denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atanabileceğine'' ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunun 7. maddesinin (L) bendinde düzenlenen kanun hükmünü esastan görüşerek karara bağladı.