'Tam Gün'e zaman ayarlı iptal

Anayasa Mahkemesi, Yetki Yasası'na göre çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararname'nin; devlet hastanelerinde çalışan doktorlar ile üniversite hastanelerindeki öğretim üyelerinin özel muayenehane açmalarını ve adli tatilin 42 güne çıkmasını düzenleyen hükümleri başta olmak üzere önemli bölümünü iptal etti. Yüksek Mahkeme gerekçe olarak bu tür düzenlemelerin KHK ile yapılamayacağını gösterdi ve Meclis'e 6 ay süre verdi. Meclis yeni yasa ile "tam gün" uygulamasını yeniden getirebilecek. Anayasa Mahkemesi dün, CHP'nin 650 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin iptali istemini görüştü. Yüksek Mahkeme, KHK'nın 1, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 32 ve 35'inci maddeleri dışındaki tüm maddelerini iptal etti. KHK'nın iptal edilen 38'inci maddesi, "Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz" hükmünü içeriyordu. Buna göre devlet ve üniversite hastanelerindeki doktor ve öğretim üyeleri özel muayenehane açamıyordu. Düzenlemenin iptali ile bu grupta bulunanlara özel muayenehane açma olanağı geldi. Ancak Meclis eylül ayında açıldıktan sonra benzer veya aynı düzenlemeyi yasa hükmü haline getirip "tam gün" uygulamasına yeniden geçebilecek.
BİZE ULAŞIN