O kuleler için yıkım kararı

Mahkeme Zeytinburnu'nda tarihi silueti bozduğu için tartışma konusu olan üç gökdelenin ruhsatının yasadışı olduğuna oybirliğiyle karar verdi

İstanbul 4. İdare Mahkemesi Zeytinburnu Kazlıçeşme'de yükselen Onaltıdokuz isimli projenin ruhsatının yasa dışı olduğuna karar verdi. Şirket yetkilileri karara itiraz edeceklerini söyledi. Yusuf Özden isimli vatandaş İstanbul İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda Büyükşehir ve Zeytinburnu belediyeleri tarafından yapılan imar planlarının ve bu plan çerçevesinde verilen inşaat ruhsatının iptalini istemiş, yapıların İstanbul İmar Yönetmeliği'ne aykırı inşa edildiğini, yapının İstanbul şehrinin tarihi ve kültürel siluetini bozacağını belirtmişti. Bilirkişiler de yapının yasadışı olduğunu belirtmişti. Bilirkişi raporunda, gökdelenlerle ilgili "Daha önce 1 olan emsalin 2.5'e çıkarılıp İmar Yasası'na aykırı hareket edildiği; Dünya Miras Alanı Tampon Bölgesi sınırı içinde yer aldığı; bu sınır içinde Güney-Batı yönünde bulunan 'bakı noktası'nın kapsadığı İstanbul Kara Surlarının siluet içinde kaldığı, (inşaatın) tarihi silueti olumsuz etkileyip kamu yararı taşımadığı" belirtilmiş ve ruhsatın hukuka aykırı olduğu ifade edilmişti. Dosyayı görüşen mahkeme, oybirliği ile verdiği kararda, planlar ve dolayısıyla yapı ruhsatının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Kararda şöyle denildi: "Dava konusu planlar ile taşınmaz için öngörülen yapılaşma şartlarının çevre yapılaşma şartlarına oranla yüksek olması nedeniyle planlarda olması gereken bütünlük ve kapsamlılık ilkelerine aykırı olduğu gibi planlama esasları ile örtüşmediği taşınmaz üzerine inşa edilen yapıların Tarihi Yarımada bölgesinin tarihi ve kültürel kimliği ve Türkiye'nin uluslararası sözleşmeler ile korumayı taahhüt ettiği dünya mirası alanında olumsuz bir durum ortaya koyduğu Dünya Mirası Alanı Koruma İlkeleri ve Ulusal Koruma ölçütleri ile uyuşmadığı anlaşıldığından dava konusu planların şehircilik ilkeleri planları esas ve teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır." Başbakan Erdoğan söz konusu yapı ile ilgili yaptığı açıklamada Onaltıdokuz'un sahibini uyardığını fakat kendisini dinlemediği için 5 yıldır konuşmadığını belirtmişti.

BİZE ULAŞIN