İBB’den Türk Kore Edebiyat Şöleni

Kimlik ve evrensellik konulu “3. Türkiye-Kore Edebiyat Sempozyumu”, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu fuayesinde, Türk-Koreli akademisyen ve edebiyatseverlerin aralarında bulunduğu yoğun bir katılımcı topluluğuyla gerçekleştirildi.

İBB’den Türk Kore Edebiyat Şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Kore Gyeongju Belediyesi ve Dongri Mokwol Literary Museum'un işbirliği ile "3. Türkiye-Kore Edebiyat Sempozyumu" 12-13 Eylül tarihinde düzenlendi. İlki "İstanbul Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013", ikincisi ise "İstanbul Kore'de 2014" programında organize edilen Türkiye ve Kore Edebiyat Sempozyumu'nun üçüncü etkinliğinde, her iki ülkeden alanında uzman konuşmacılar edebiyatlarındaki kimlik ve evrensellik konusunu katılımcılara aktardılar. Oturumlar, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda iki gün boyunca dört oturum şeklinde gerçekleşti.

Türk ve Kore edebiyatları arasında farkındalık yaratma ve birbirini tanıma amacıyla gerçekleşen sempozyum, İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Daegu Keimyung Üniversitesi Rektörü Synn İlhi ve Dongri Mokwol Edebiyat Evi Başkanı Chang Yun İk'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Abdurrahman Şen: Dünya, Doğulu âlimlerin fikirlerine muhtaçtır

İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Türk ve Kore edebiyatını buluşturan sempozyumun sadece iki ülke için değil dünya kültür ve barışına da büyük hizmet edeceğini belirterek açılış konuşmasına başladı. Batı-Doğu kavramlarının kültürel anlamda olması gerektiğini söyleyen Başkan Abdurrahman Şen, diğer taraftan harita üzerinden yapılan Batı-Doğu tanımlamaları kapsamında insanlığa dayatılan siyasi uzatmaların doğru olmadığına dikkat çekti. Bu bağlamda, günümüzde dünyanın insanlık ve karşılıklı iyilik arayışında olduğunu vurgulayan Başkan Şen, "Her ne kadar 18. ve 19. yüzyılda Batı'da konulmuş ölçütler üzerinden "Hümanizm" tanımı yapılsa da bu tarihten asırlar öncesinde Hacı Bektaş Veli, Mevlânâ ve Yûnus Emre gibi âlimlerimiz insanlığı hiçbir kalıba sokmadan dünyaya haykırmıştır. Dünyaya eğer insanlık öğretilecekse doğulu düşünürlerin fikirlerine daha çok muhtaç olunduğu bilinmelidir. Zira dünya, ancak bu şekilde kurtulacaktır. Bugün gerçekleştirdiğimiz karşılıklı edebiyat buluşmalarımız inanıyoruz ki filizlerini olgunlaştırdığında, dünyanın çeşitli bölgelerinde akan kanlara karşı aranılan insanlık ve kardeşliği en iyi şekilde gösterecektir." şeklinde konuştu. Ayrıca Şen, iki ülkenin kalıcı bir şekilde birbirini tanıyabilmesi için edebiyatın mutlaka olması gerektiği görüş birliğine varan her iki ülkenin "tek yürek, tek heyecan, tek duygu"yla ve geçmişten alınan hız ve birikimle şimdiden gelecekteki etkinlik hazırlıklarının planlandığını söyledi. Şen, konuşmasını "Asla aklımızdan çıkarmayalım, güneş doğudan doğar." sözleriyle sonlandırdı.

Daegu Keimyung Üniversitesi Rektörü Synn İlhi, "İpek Yolu Alışverişi ve Orta Yarımküre Edebiyatı" adlı açılış konuşmasında gerçek edebiyat tanımı ve kimlik sorununu şu şekilde ifade etti: "Gerçek edebiyat, gerçek hayatın felsefesinin karakteri ile benden farklı bir üçüncü şahsı onaylamak ve saygı duymaktır. Buradan anlaşılan 'ben' ve 'sen' karşılıklı onay ve saygı üzerine 'biz'in oluşturulması gerekir."

Başta İBB Başkanı Kadir Topbaş ve kültür birimi çalışanlarına, her konuşmacı ve katılımcıya teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Dongri Mokwol Edebiyat Evi Başkanı Chang Yun İk ise sempozyumun Türk Kore kültür ve edebiyatında yeni gelişimleri sağlayacak en etkili bir araç olduğunu belirtti.

Sempozyumun ilk gününde, "Kore Edebiyatında Kimlik Tespiti" başlıklı birinci oturum, Aynı zamanda şair olan Gyeongju Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jin Eun Son başkanlığında yapıldı. Edebiyat eleştirmeni Yun İk Chang "Kore Edebiyatının Kimliği ve Dong Ri Kim'in Romanları", İncheon Üniversitesi Onursal Profesörü ve edebiyat eleştirmeni Yang Ho Oh "Hakjo'dan Alınan Materyaller ile Yapılan Ji Yong Jung'un Şiirlerin Kimliği-Apçon Ağırlıklı" ve Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Kanter "Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Kimlik İnşası" başlıklı tebliğ sundular.

"Kore Edebiyatında Kimlik Tespitinde Sorunlar ve Çözümleri" ana başlıklı ikinci oturuma Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Narlı başkanlık yaptı. Konuşmacılardan Seul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Min Ho Bang "Kore Modern (Çağdaş) Edebiyatın Endişeleri", Dongguk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Suk Keun Kang "Kore Edebiyatının Kimlik Tespiti İçin Şilla Kültürü-İpek Yolu Alış-Verişi ve Hwarang Ruhu Ağırlıklı", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Uçman "Türk Edebiyatında Kimlik Tespitinde Sorunlar ve Çözümleri" ve Konya Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Köksal Alver de"Türk Romanı ve Kimlik Sunumları" hakkında katılımcıları aydınlattı.

Sempozyumun son gününde ise "Türk Kore Edebiyatında Bugünkü Evrensellik Anlayışı ve Uygulamalar" ve "Türk Kore Edebiyatında Bugünkü Evrensellik Anlayışı ve Uygulamalarında Karşılaşılan Sorun ve Çözümleri" ana başlıklı oturumları, Prof. Dr. Abdullah Uçman ve Seul Belediyesi Eunpyeong Kültür Merkezi Başkanı ve yazar Ji Yeon Kim yönetti. Son iki oturumunda ise Gangwon Üniversitesi öğretim üyesi ve roman yazarı Prof. Dr. San Guk Jeon "Kore Savaşı ve Ben", Seul Üniversitesi'nden Prof. Dr. ve edebiyat eleştirmeni Dong Kyu Park "Kore Savaşı ve Kore Edebiyatında Evrenselleşme", Ankara Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Erdoğan Kul "Türk Şiirinde Evrense Kardeşlik ve Barış İzleği", araştırmacı Özge Erdağı "Kore Harbinin Sözlü ve Yazılı Türk Edebiyatına Yansımaları", Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı ve şair Gil Won Lee "Kore Edebiyatını Uluslararasılaştırmak İçin Gerekli Adımlar ve Öngörülenler", Keimyung Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nan A Lee "Korece'ye Çevrilen Türk Edebiyatının Evrensellik Çalışmaları", Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Narlı "Batı Edebiyatı Karşısında Yerliliğin İnşası", araştırmacı-yazar Ayhan Yılmaz "Türk Edebiyatında Yerlilik ve Evrensellik Anlayışının Uygulanmasındaki Sorunlar ve Çözümler" başlıklı tebliğlerini sundular.

Kapanış oturumunda İstanbul Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, son çeyrek yüzyıla kadar konuşulmayan konuları iki gün gibi kısa bir sürede, her iki ülkenin daha çok konuşup anlamak zorunda olduğunu fark ettirici çok ciddi ve özet şeklinde bildiriler sunulduğunu söyledi. Şen, "Sempozyumla, iki ülke edebiyatındaki benzerlikleri ve aynı sorunları yaşadığımızı fark ettik. Düzenli olarak bu projeyi her yıl sürdürdüğümüz ve aralarını da uygun çalışmalarla doldurduğumuz takdirde iki ülke kültür ve edebiyatının dünya üzerindeki kültürel ve evrenselliğe fazlasıyla katkısı olacaktır." dedi.

Sempozyum sonuç bildirgesi imzalandı

Akabinde sunum yapan konuşmacıların genel bir değerlendirmesini yansıtan sempozyum sonuç bildirgesi, Prof. Dr. Abdullah Uçman ve Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı ve şair Gil Won Lee tarafından her iki dilde katılımcılara okundu. Program, Abdurrahman Şen ve Chang Yun İk'in sempozyum sonuç bildirgesini imzalamasından sonra birbirlerine takdim edilen hediyeler ve topluca çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kültür Daire Başkanlığı

İrtibat için:

0 507 691 00 92

BİZE ULAŞIN