Engellilerin erişebilirliği projelerine desteğimiz tamdır

Engellilerin erişebilirliği projelerine desteğimiz tamdır
Uteskon Konfederasyonu, 15.08.2016 tarihinde 3 Federasyon ve 36 Derneğin bir araya gelmesiyle Uluslararası Ticaret, Eğitim, Sağlık Konfederasyonu dur. Kamu yararına hizmetler üreten Uteskon Konfederasyonun nihai hedefi Dezavantajlı Grup kapsamında yer alan çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, göçmenler, azınlıklar, eski hükümlüler, madde bağımlıları, kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullara yönelik "Farkındalık Artırma ve İletişim Stratejisi" gibi konularda faaliyetler düzenleyerek onların çağdaş yaşama katılmalarına destek vermektir.

PROJELERE DESTEK
Bu amaçla; din, dil, ırk, cinsiyet ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm dünya ülkeleri ile Türkiye arasında uluslararası kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi için fayda sağlayan projeleri üretir ve fiilen katılımcı olur. Bu bağlamda engelliler için, "Engellilerin Erişebilirliği Projelerine" desteği ve katılımı tamdır. 2005 yılında 5378 Sayılı Engelliler Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile engellilerin erişebilirliği konusu ülkemizde resmi bir dayanağa kavuştu. Çok farklı düzenlemeler ile dağılmış olan hukuki mevzuat engelliler yasası ile tek çatıda toplandı Uteskon, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki eğitimlere ve yapılan bilimsel çalışmalara katkıda bulunur, eğitimlerde eğitici olmanın sorumluluğunu gerektiğinde üstlenir. Ayrıca, danışmanlık, raporlama, projelendirme, tasarım ve uygulama aşamalarının tamamında hizmet sunar. Engellilerin erişebilirliği konusunda paydaşları ile sorunların ve ihtiyaçların çözümlerine yönelik araç - gereç geliştirme çalışmaları yapar. 5378 sayılı Engelliler Kanununda Geçici Madde 2' de belirtilen "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait; mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir" İbaresi nettir. 12.07.2006 tarih ve 2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesinde de, yapılacak düzenlemelerin belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirileceği ve bu eylem planlarının kısa (2005-2007), orta (2008-2010) ve uzun (2011-2012) vadeli olarak hazırlanması gerekliliği tekrar vurgulanmıştır.

HAKLARINI ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
25.10.2010 tarih ve 2010/35 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı Kararında, "Engellilerin de herkes gibi ve herkesle birlikte, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi ve bunlardan yararlanabilmesi" için "2010 Herkes İçin Ulaşılabilirlik Eylem Yılı" seçilmiştir. 01.07.2012 tarihi itibariyle tüm uygulamalar tamamlanmalı ve hayata geçirilmeliydi. Bu tarihten itibaren, engelliler hukuki haklarını yasal yoldan arama özgürlüğüne kavuşmuşlardır.
BİZE ULAŞIN