Bilim insanı yetiştiriyorlar

Bilim insanı yetiştiriyorlar

2007'de kurulan İstanbul Arel Üniversitesi bünyesindeki enstitü programlarında dünyadaki küreselleşme sürecine paralel üniversitenin kendi ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, yükseköğretim kurumlarına kalifiye eleman sağlamak ve endüstri-sanayi ilişkilerini günümüz anlayışı ve daha ötesine taşıyacak bilim adamlarının yetişmesine katkı yapmak üzere tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yer alıyor. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri olmak üzere 3 enstitüsüde 27 yüksek lisans ve 8 doktora programıyla yenilikçi araştırmalar yapabilecek ve geleceğe pozitif katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmesi hedefleniyor.

BİZE ULAŞIN