Adana’da Geçen Yıl 109 Kişi İntihar Etti

Adana’da 2014 yılında 109 kişi yaşamına son verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2014 yılında, önceki yıla göre düştü. 2014 yılında Adana’da 109 kişi intihar etti.
İntihar sayıları yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görüldü. Erkek intiharlarının 15 yaş altı intiharlar hariç tüm yaş gruplarında kadın intiharlarından daha fazla olduğu tespit edildi. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubunun 20-24, en az olduğu yaş grubunun ise 15 yaş altı ile 85 yaş ve üzerinde olduğu görüldü.
İntihar eden kişilerin 2013 yılında yüzde 21,2’si ilköğretim mezunuyken 2014 yılında bu oran yüzde 24,9 oldu. İlköğretim mezunlarını 2014 yılında yüzde 22,5 ile ilkokul, yüzde 19,9 ile lise ve dengi okul ve yüzde 10,6 ile okuryazar olup bir okul bitirmeyenler takip etti.
BİZE ULAŞIN