Reflüde öncelikli tedavi yaşam tarzı değişikliği

Medstar Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Dr. Ertuğrul, reflünün en önemli tedavi başlangıcının yaşam tarzı değişikliği olduğunu söyledi

Cuma 24.05.2013
ABONE OL
MEDSTAR Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Uz. Dr. M. Cemal Ertuğrul, çağımızın hastalıklarından birisi olan reflü hastalığının tanısı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

MİDE FITIKLARI

Ertuğrul, reflüye yol açan nedenlerden birinin mide fıtıkları olduğuna dikkat çekti. Ertuğrul, "Yemek borusu ile mide arasında bulunan ve bu bölgeyi çepeçevre saran kas tabakasının gevşekliğinde, midenin olması gerektiği gibi karın boşluğunda olmayıp göğüs boşluğuna doğru fıtıklaşmasında ve mide çıkışındaki darlıklarda reflü oluşabilir" dedi.

KRONİK ÖKSÜRÜK

Göğüste yanma, mide içeriğinin ağıza gelmesi, yutma zorluğu, ağrılı yutma, geğirme, hıçkırık, bulantı ve kusma gibi belirtilerin reflü hastalarında sıklıkla görülen belirtiler olduğunu vurgulayan Medstar Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Dr. M. Cemal Ertuğrul, "Ayrıca, ses kalınlaşması, ses kısıklığı, kronik öksürük, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, ağız kokusu, kalp ile ilgili olmayan göğüs ağrısı, boğaz temizleme ihtiyacı, boğaz ağrısı, tekrarlayan diş sorunları da reflünün önemli belirtileri arasındadır" diye konuştu.

TANIDA ENDOSKOPİ

Ertuğrul, reflü tanısıyla ilgili şunları söyledi: "Günümüzde reflü tanısının konulması için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunların içerisinde endoskopi en sık kullanılanıdır. Endoskopi, yemek borusu mukozasının doğrudan görülmesini, hasarın derecesinin saptanmasını, darlık olup olmadığının görülmesini ve kansere eğilimi olan mukozanın görülmesini sağladığı için klinik pratikte ilk sıradadır. Çünkü, reflü belirtileri, önemli bazı başka hastalıkların belirtileri ile karıştırılabilir. Reflüyü düşündüren belirtiler sık tekrarlıyorsa ve 2 haftadan daha uzun süreli ilaç kullanımı söz konusu ise, mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır."

CERRAHİ TEDAVİDE BAŞARI

Reflüde en önemli tedavi başlangıcının yaşam tarzı değişikliği başladığının altını çizin Medstar Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Dr. Ertuğrul, "Yaşam biçimini düzenleyen ilaç dışı tedavilerin yatak başını yükseltmek, yatmadan önceki 3 saat içinde yemekten kaçınmak, yemeklerin miktarını ve yağ içeriklerini makul tutmak, kafein ve çikolata alımını azaltmak, sigara ve alkol kullanmamak, ideal kiloya gelmek olarak sıralanabilir. Bu önerilerle düzelmeyen reflü için asiti nötralize eden, asit baskılayıcı ve mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar kullanılmaktadır. Gereken durumlarda, ameliyatla, yemek borusu ile midenin birleştiği bölüm asit kaçağını önleyecek şekilde yeniden şekillendirilmektedir" şeklinde konuştu.

REFLÜ VE BELİRTİLERİ
Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), mide içeriğinin geriye dönmesine engel olan bariyerin yetersiz kalması sonucu, mide asit ve sıvısının yemek borusuna gelmesidir. GÖRH sıklıkla göğüste yanma belirtisiyle kendisi gösterir. Yemek borusu iç tabakasında hasar oluşturabilir ya da herhangi bir soruna neden olmayabilir.