Yenilikçilikte yetersiz kaldık

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı endeks açıklandı. SDÜ 28'inci, AÜ ise 30'uncu sırada yer bulabildi

  • Akdeniz
  • Salı 08.07.2015
TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı sıralaması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından açıklandı. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesinin amaçlandığını belirten Bakan Işık, "Bu çalışma, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama değildir" diye konuştu. Üniversitelerin Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü, ekonomik katkı ve ticarileşme gibi başlıklar altında değerlendirildiği ve bu alanlarda aldıkları puanlara göre sıralandığı endekste Batı Akdeniz Bölgesi'nden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 40.61 puanla 28, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 40.25 puanla 30'uncu sırada yer aldı. Endekste, bir önceki yıl 42.82 puanla 20'nci sırada yer alan SDÜ'nün 8 sıra gerilediği göze çarparken, AÜ'nün 35.90 puanla 34'üncü sıradaki yerini bir miktar iyileştirdiği gözlendi. Batı Akdeniz'in iki önemli yüksek öğrenim kurumu olan SDÜ ve AÜ, endekste Selçuk, Erciyes, Ege, Anadolu, Abdullah Gül, Gazi, Uludağ, Çankaya, Sakarya, Çukurova, Gaziantep ve Kocaeli gibi üniversitelerin gerisinde kaldı. Bu yılın birincisi Sabancı Üniversitesi olurken, ikinci sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırada ise Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.
BİZE ULAŞIN