Özel idareler devri kapandı

Ankara Valiliği, İl Özel İdareleri'nin tüzel kişiliğinin sona erdiğine dikkat çekerek, "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı"nın kurulduğunu açıkladı

  • Ankara Başkent
  • Cuma 12.04.2014

Valilik'ten yapılan açıklamada "6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca İl Özel İdare'nin tüzel kişiliğinin sona erdirildiği belirtildi. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde Vali'ye bağlı olarak çalışacak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, İl Özel İdarelerine kanunlarla verilen bazı görevleri yapmak, hak ve yetkileri kullanmak, illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonunu sağlamak üzere kuruldu.

HAREKETE GEÇİRİLECEK
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, "Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı; kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli de harekete geçirmek, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak Ankara'nın gelişmesini ve kalkınmada sürdürülebilirliğini sağlayarak mülki alandaki gelişmişlik farklılıklarını da mutlaka azaltacaktır" dedi.

BİZE ULAŞIN