Milletvekilleri kendi personeline babacan

Milletvekillerinin, sağ kolu olarak bilinen danışmanlarına babacan bir davranışla yaklaştıkları belirlendi

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde yüksek lisans tez konusu olarak milletvekili-danışman ilişkisini seçen Mustafa İpek, 385 milletvekili danışmanı ile görüşerek anket yaptı. Vekillerin konuşmalarını hazırlayan, misafirlerini ağırlayan, onlar adına gündemi takip eden, araştırma yapan danışmanların profili de böylece ortaya çıkmış oldu. İpek, TBMM'de milletvekillerinin etkin ve verimli olabilmesi için insan kaynağına ihtiyaç olduğunu, farklı partilerde görev yapan milletvekillerinin liderlik tarzlarını belirlemek için bu çalışmanın yapıldığını söyledi.

HEM ÖDÜL HEM CEZA

Babacan, otoriter sistemde yönetim, astlarına güveniyor ve babacan bir güven duygusu oluşturuyor. Hem ödül hem de cezayı uyguluyor. Otoriter sistemde ise karar verme sürecine katmıyor ve daha çok tehdit, korku, ceza yöntemini kullanıyor. Liberal sistemde astlara güven var, kontrol faaliyetleri de astlara devrediliyor. Demokratik sistemde kararlar beraber alınıyor. Buna göre milletvekillerinin yüzde 35'i babacan otoriter, yüzde 34'ü demokratik, yüzde 25'i ise otoriter yöntemi tercih ediyor.

DANIŞMANINA KARŞI "LİBERAL YAKLAŞIM"
Vekillerin
yüzde 2'si danışmanlarına karşı liberal yaklaşım sergiliyor. STK'lardan gelen vekiller, ilk dönemlerinde demokratik, kamudan gelenler ile 3'üncü dönem seçilenler ise babacan-otoriter liderlik tarzını uyguluyor. Muhalefet partisi milletvekilleri ile evi Ankara dışında olan vekiller de diğerlerinden daha çok demokratik yöntemi uyguluyor. Yaşlanan vekiller daha fazla otoriterleşiyor.

ÇOĞU ERKEK, ÜNİVERSİTE MEZUNU
Danışmanların yüzde 61'i erkek, yüzde 71'i evli ve yüzde 56'sı üniversite mezunu. Yüzde 58'i, 36-49 yaş arasında. Bu da vekillerin tecrübeli danışmanlarla çalışmayı tercih ettiğini ortaya koyuyor. Yaşı 24'ten genç danışman sayısı yüzde 1'in altında. Danışmanların yüzde 50'si büyükşehir kökenli, yüzde 6'sı ise köyden gelmiş. Yüzde 74'ü 11 yıldan fazladır Ankara'da yaşıyor. Araştırma sdanışmanların gelir durumlarının da iyi olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre yüzde 47'sinin aylık aile geliri 3-5 bin lira, yüzde 34'ünün geliri ise 5-7 bin lira arasında. Danışmanların yüzde 20'si, 4'ten fazla vekille çalışmış. Yüzde 43'ü ise tek vekille çalıştığını ifade ederken, 10 yıldan fazladır danışman olanların oranı yüzde 32.
BİZE ULAŞIN