Kalp damarlarındaki tıkanıklıkların konforlu tedavisi mümkün

Kalp damarlarındaki tıkanıklıkların konforlu tedavisi mümkün
Kalp krizinin tetikleyicisi olan ve kalbi besleyen damarların tıkanması sonucunda ortaya çıkan koroner arter hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan en güncel yöntem, endoskopik safen ven çıkarılmasıdır. Bu yöntem işlem sonrası enfeksiyon riskini ve iyileşme süresini azaltmakta, hastaya büyük konfor sağlamaktadır. Memorial Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Barış Durukan, endoskopik safen ven çıkarılması hakkında bilgi verdi.

Bölgeye yeniden kan akışı sağlanıyor
Göğüste basınç hissi, yorgunluk ve nefes alırken zorlanma gibi şikayetlere neden olan koroner arter hastalığının cerrahi tedavisi, koroner arter bypass cerrahisidir. Koroner bypass, hasta kalp akciğer makinasına bağlanarak (pompalı) ya da bağlanmadan (pompasız/ çarpan kalpte) yapılabilmektedir. Her iki şekilde de tıkalı damarda, tıkanıklığın ilerisine yeni bir damar dikilmekte ve bu bölgeye kan akışı sağlanabilmektedir.

Endoskopik safen ven çıkarılması enfeksiyon riskini azaltıyor
Bacaktaki yüzeyel toplardamar olan safen ven kolay ulaşılabilir olması, uzun olması ve kolay çıkarılabilmesi avantajları sebebiyle sol inen arter dışındaki koroner damarlar için günümüzde en sık tercih edilen damardır. Safen ven çıkarılmasının en sık görülen komplikasyonu, bacakta yara yeri enfeksiyonlarıdır. Sıklıkla basit antibiyotik tedavisi ile iyileşebilen bu durum bazen ek cerrahi müdahaleye neden olmaktadır. Nadir olarak ise daha ciddi yara yeri komplikasyonları, yaralar ve vücuda yayılmış enfeksiyonlar görülebilmektedir. Benzer şekilde bacak ağrısı ve sinir arazına bağlı duyu kayıpları, yanma-batma, karıncalanma hissi olabilmektedir. Bu komplikasyonlar oransal olarak az görülüyor olsa da koroner cerrahisindeki ilerlemeler sonrası minimal travma ile safen ven çıkarılması amaçlı endoskopik safen çıkarılması tekniği geliştirilmiştir.

Ameliyat sonrası ağrı hissedilmiyor
Günümüzde kullanılan iki safen ven çıkarma tekniği vardır. Standart metot da ayak bileği üzerinden başlayarak, ihtiyaca uygun uzunlukta, devamlı ya da köprü şeklinde atlanarak yapılan uzun cilt kesisi ile safen ven bulunmakta ve dallar bağlanarak koroner bypass cerrahisinde kullanılmak üzere çıkarılmaktadır. İhtiyaca göre diz altı, diz üstü ya da kasığa kadar cilt kesilmektedir. Endoskopik safen çıkarılmasında ise diz üstüne yapılan 2 cm'lik ufak bir kesiden safen ven bulunmakta, endoskopik (kameralı) özel malzemeler ile cilt altında başka kesi yapılmadan safen ven serbestlenmekte, dallar yakılmakta ve istenilen uzunlukta safen ven bu kesiden dışarı alınmaktadır.
Yara yeri komplikasyonları ve ameliyat sonrası ağrı neredeyse sıfıra yakındır.

Uygulama teknik donanım ve cerrahi tecrübe gerektiriyor
Ülkemizde endoskopik safen ven çıkarılması uygulamaları sayılı merkezde yapılmaktadır. Gelişmekte olan ve çok sıklıkla uygulanan koroner bypass cerrahisinde hasta konforunu artırmak ve hasta sağlığını en üst düzeyde korumak amaçlı bu tür uygulamalar, teknik alt yapısı uygun, yeterli cerrahi tecrübeye sahip merkezlerde ileriki zamanlarda daha da yaygınlaşacaktır.


Doç. Dr. BARIŞ DURUKAN: Memorial Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü


BİZE ULAŞIN