Çelik Standardı Revize Ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü proje ile “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları”nı yeniden belirliyor.
Türk çelik sektörünün gelişmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapması için üreticiler yoğun bir gayret gösteriyor. Türkiye’de demir-çelik sektöründe halen 250 haddehane, 20 kuruluş bulunuyor. 2014 yılında miktar bazında 18 milyon ton ve değer bazında 13 milyar doları aşan rakamlar ile inşaat çeliği inşaat sektörünün en çok ihraç ettiği ürün.
Sanayi tesisleri, yüksek katlı binalar ve özellik arz eden yapılar başta olmak üzere çelik yapı sektörü yapım teknolojileri içerisindeki payını hızla arttırırken,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dünyadaki gelişmelere karşı güncelliğini kaybeden 1980 yılında yayımlanan TS 648 “Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları” standardıyla ilgili yeni çalışmalar yapıyor.
Sektörün rekabet gücünü ve üretimini arttırmaya yönelik çalışma başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü proje ile “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları”nı yeniden belirliyor.
Bakanlık ve İTÜ işbirliği hazırlanan “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” taslak metni başta üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve odalar olmak üzere konuyla ilişkili paydaşların görüşüne açıldı.
İlgili taraflarında katkılarıyla zenginleştirilecek olan taslak metnin; Bakanlıkça düzenlenecek bir çalıştay ile kamuoyuna duyurulması, böylece konunun taraflarınca tartışılması, elde edilecek geri bildirimler sonucunda -ilgili diğer mevzuatlar ile de uyum sağlanarak- taslağa nihai şeklinin verilmesi ve mevzuat olarak yayımlanması amaçlanıyor.
Yapılan bu çalışma ile Türkiye’nin ileri yapım teknolojileri alanında ihtiyacı olan “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” güncellenmiş ve teknolojik gelişimlere uygun hale getirilmiş olacak.
BİZE ULAŞIN