Verilen sözleri icraata dökmenin vakti geldi

Türkiye'ye temelleri 1999'da atılan karşılıklı güven ortamını birlikte inşa etmeye geldiğini belirten Yunanlı Bakan Druças, "Vaatleri icraata döküp tüm dünyaya sorunlarımızı çözebilecek yeteneğe sahip olduğumuzu göstermeliyiz" dedi

Yunanistan Dışişleri bakan vekili ve Başbakan Yorgos Papandreu'nun sağ kolu konumundaki Dimitris Druças, yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun davetlisi olarak gelen Druças, iki ülke arasındaki başta Kıbrıs olmak üzere Ege, kıta sahanlığı, silahlanma yarışı gibi sorunlar ve Türkiye'nin AB üyeliği konusunda SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye nasıl bir mesaj vereceksiniz?
Türkiye'ye dostluk ve barış mesajı vermeye geliyorum. Atacağımız dikkatli ve gerçekçi adımlarla, ikili ilişkilerimizde ilerleme kaydedilmesindeki kararlılığımızı ve ümidimizi gösteren bir mesajdır bu. Benim inancım, ülkelerimizin kaderinin sürtüşmelerden yana değil, iyi birer dost olacağından yanadır. Türkiye'ye karşılıklı verilen sözleri icraata dönüştürmek için geliyorum. Gerekli olan karşılıklı güven ortamını birlikte inşaa etmeye geliyorum. Ülke ilişkilerimiz için özlü bir adım oluşturmasını arzu ettiğimiz Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretine zemin hazırlamaya geliyorum.

'EGE BİR BARIŞ DENİZİ OLMALI'
Türk savaş gemilerinin izlediği rotaları gündeme getirecek misiniz?
Türk firkateyninin sahillerimizin yanında hem de bu biçimde tur atması bizim için tahriktir. İki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar vermektedir.

Ege'deki sorunlar için yapılan görüşme maratonu nasıl gidiyor?
Bu istikşafi görüşmeler ilk başladığında, ilerleme kaydedeceğimize inananların sayısı azdı. Uğraşılarımız henüz tamamlanmasa bile, ilerleme kaydedilmiştir. Yunanistan'ın tutumu açık ve nettir. Eğer bu süreç içinde başarılı olamazsak, konuyu uluslar arası Lahey mahkemesine götürmeliyiz. Tüm dünyaya ülkelerimizin arasındaki bu hukuki sorunu çözebilecek yeteneğe sahip olduğumuzu göstermeliyiz. İdealimiz Ege denizini bir barış denizine dönüştürmektir.

Türkiye ile Yunanistan silahlanma yarışına gerçekten son verebilecekler mi?
Ülkelerimiz on yıllar boyunca silahlanmalar için milyarlarca para harcamaktadır. Oysa bu harcamalar eğitime, sağlığa, altyapılara, kültürel faaliyetlere yapılabilirdi. Başbakan Erdoğan'ın bu yolda verdikleri mesajlar doğru yoldadır ve bizi cesaretlendirmektedir.

Sizce Türkiye'nin Kıbrıs konusunda atacağıhangi adımlar "somut" adım olarak nitelenebilir?
Türk ordularının kayıtsız şartsız Kıbrıs'tan çekilmesi. Tabii Kıbrıs sorunu bir Türk-Yunan sorunu değildir. Uluslararası boyutları vardır. Atılacak böyle bir adım yalnız Kıbrıs sorununun çözümüne kararlı bir biçimde katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk-Yunan ilişkilerindeki iklimi de özlü bir biçimde etkileyecektir.

KIBRIS'A AB ÇÖZÜMÜ

Kıbrıs sorunu kritik bir aşamaya girmiş bulunuyor. Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Biz hepimiz, Kıbrıslı Rum ve Türkleri AB içindeki geleceklerini kendilerinin tayin edecek müzakerelerinde rahat bırakmamız gerekiyor. Bulunacak çözüm ise AB ilkelerine ve değerlerine saygılı olmalıdır. Kıbrıs, AB'nin tam üyesidir ve bulunacak çözüm de AB içinde işler olmalıdır. Bu hem Kıbrısta yaşayan Kıbrıs Türk ve Rumlarının yararına olacaktır.

BİZE ULAŞIN