"Libya'da bölünme yok"

Cuma namazında "Libya tek vatandır" diye hutbe okunurken bölünmeye dair iddialar hem Libya kaynakları hem de uzmanlarca yalanlandı.

Libya'nın bölündüğüne dair iddialar hem Libya kaynakları tarafından hem de Ortadoğu uzmanı Mustafa Güvenç tarafından yalanlandı. Libya'da dünkü Cuma namazlarında "Libya tek vatandır" konulu hutbeler okutuldu.

Türk Arap İlişkileri Merkezi Genel Koordinatörü Mustafa Güvenç, "Birkaç gün evvel Burka bölgesinde kabile temsilcilerinin biraraya geldiği toplantıda 1951 – 1963 yılları arasında Muhammed İdris El-Senusi iktidarı döneminde uygulanmış olan fedaral yapılanmanın model olarak yeniden gündeme getirlimesi Türkiye basınında "Libya Bölünüyor, Petrolistan kuruldu " v.b başlıklarla haber yapılmıştır. Senusi kabilesinin öncülük ettiği toplantıda Kaddafi döneminde yapılan zulümlerin tekrar vaki olmamasına çare olarak Senusi iktidari dönemindeki 'adil uygulamaların' örnek teşkil edebileceği gerekçesiyle federasyon fikri yeniden önerilmiştir. Ancak kesin çerçevesi olmadan düşünsel öneri şeklinde telaffuz edilen federasyon fikrinden hareketle "Libya bölündü" çıkarımında bulunmak telafisi zor yapılabilecek bir hatadır" dedi.

Libyalı kaynaklar da söz konusu toplantıda, " Toplantının muhtevasından kaygılanmıyoruz, zira hepimiz iyi niyet etrafında ve insan haklarından da taviz vermeden ülkemizin hayrına olan işleri yapmak istiyoruz. Özerklik önerisi de bu şekilde ifade edilmiştir. Bu öneriye yaklaşımlar hiçbir şekilde olumlu değildir. Devlet kurumlarımız başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız,kanaat önderlerimiz ve aydınlarımız bu öneri karşısında "Libya'nın birliği" fikrinde birleşmişlerdir" diye konuştu.

Libya'da son Cuma namazlarındaki Cuma hutbelerinin konusu da Libya'nın bütünlüğüydü. Libyalı gazeteci Mahmut Şecrawi, "Dün Libya'da Cuma hutbelerimizin konusu "Libya tek vatan'dır." Halkımızın en mühim kanaat önderi olan Şeyh El-Sadık bin Abdurrahman, Bingazi bölgesi kabilelerinin, Kaddafi döneminde yaşanan zulümlerin tekrar yaşanabileceği endişesini giderecek net ifadeler kullanamıştır. Libya'da bireysel hakların aleyhinde olabilecek uygulamalara hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini vurgulayan Şeyh El-Sadık bu mevzuda halkın haklarını müdafaa edebilecek iradeye muktedir olduğuna vurgu yaparak Libya halkı için huzurlu ve adalet dolu günlerin başladığını müjdelemiştir. Şeyh El-Sadık Libya'nın birliği için Cuma günü için halkı birlik olmaya davet etmiştir. Ve daveti kuvvetli bir şekilde cevap bulmuştur. Toplantıya katılan kardeşlerimiz dahi bu davete iştirak ederek 'Libya tek vatan' diye haykırmışlardır" dedi.
BİZE ULAŞIN