Birleşik Ortadoğu Platformu

Birleşik Ortadoğu Devletleri’ni hayata geçirmek için kurulan Birleşik Ortadoğu Platformu, tüm Ortadoğu’ya birlikte düşünme çağrısı yaptı.

Birleşik Ortadoğu Platformu

Ortadoğu, çok zor bir süreçten geçiyor. Ortadoğu'da yıllardır devam eden çatışma ortamı, ne yazık ki son zamanlarda tam bir kaosa dönüştü. Ölüm haberlerinin eksik olmadığı Ortadoğu'da, her geçen gün işler daha da kötüye gidiyor.

Türk toplumu, Ortadoğu'da yaşanan acıları en derinden hissediyor. Türkiye'de sayısı milyonları aşan Suriye, Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinin insanı yaşıyor. Ülkelerindeki savaş ortamından kaçan bu mazlum insanlara Türkiye kucak açtı. Ülkemizin her köşesinde bu insanları görmek mümkün.

Ortadoğu'da yaşananlara duyarsız kalmayan Türk halkının içinden bir grup ise daha da ileri giderek, Ortadoğu'ya barışın ve huzurun hakim olması için sosyal bir harekete imza attı ve Birleşik Ortadoğu Platformu'nu kurdu. Platform, "Birleşik Ortadoğu Devletleri"nin hayata geçirilmesi için çalışıyor.

Platform, Ortadoğu'daki durumu şöyle tahlil ediyor:

"Birleşik Ortadoğu Devletleri fikri, oldukça ütopik gelebilir insanlara. İç savaşlarla bölünmenin eşiğine gelmiş birçok Ortadoğu ülkesi "Nasıl olur da birleşir?" denilebilir. Birleşme çok iddialı bir yaklaşım olsa da; birlikte düşünebilme iradesini göstermek dahi Ortadoğu ülkeleri için önemli bir adım sayılacaktır.

Birleşik Ortadoğu Devletleri Haritası


Ortadoğu coğrafyasını paylaşan ülkeler, ortak bir geçmişten gelmektedirler. Yüzyıllardır aynı topraklarda yaşayan Ortadoğu halkları, aslında tek bir kültürün farklı yüzleridir. Ortadoğu'nun geçmişi ortak olduğu gibi geleceği de ortak olacaktır. Ortadoğu devletleri, bu gerçeği ne kadar çabuk idrak ederlerse, sorunlarına da o kadar çabuk çözüm bulacaklardır. Sanki farklı bir geleceğe sahip olacaklarmış gibi birbirlerine sırt döndüklerinde veya birbirlerine hasım olduklarında, kendilerini ve diğer Ortadoğu ülkelerini zora sokacaklarını bilmelidirler.

Ortadoğu ülkeleri bir araya gelseler ve yeterli sinerjiyi oluşturabilseler, kısa zamanda tüm sorunlarını çözmüş olacaklardır. Ortadoğu halkları zaten kardeştir. Kaynaşmaya ve aynı yolda birlikte yürümeye müsaittirler. Ortadoğu halkları, kasıtlı olarak birbirlerine karşı soğutulmuş ve hatta bazıları birbirine düşman edilmiştir. Geçmişte hiçbir zaman var olmayan, tamamen suni devletler bir anda ortaya çıkarılmıştır. Dış güçlerin oyununa gelen ve yerli işbirlikçilerle iktidarları ellerinden alınan Ortadoğu insanı, uzun yıllar kan ve gözyaşına maruz bırakılmıştır.

Ortadoğu, bir bütündür. Ortadoğu'daki bir devletin tek başına huzur bulması mümkün değildir. Ya tüm Ortadoğu'ya huzur, barış ve refah gelecektir ya da Ortadoğu sürekli kan ve gözyaşıyla yıkanmaya devam edecektir."

Birleşik Ortadoğu Devletleri Bayrağı


Birleşik Ortadoğu Platformu kurucusu Bülent Köse'nin, platformun internet sitesinden tüm Ortadoğu'ya yaptığı çağrı şöyle:

"Ortadoğu'da işler her geçen gün karışıyor. Ortadoğu toprakları, kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor. Savaşların ardı arkası kesilmiyor. Tüm Ortadoğu kana bulanmadan, tüm Ortadoğu kaosa teslim olmadan bitmeyecek bir oyun oynanıyor...

Ortadoğu'nun bu durumuna seyirci kalamazdık. Ortadoğu'nun hazin sonunu bir kenara oturup izleyemezdik. Üstelik kendimiz de aynı geminin içindeydik...

Ortadoğu hastaydı. Teşhisin konulup tedavi edilmesi gerekti. Aslında teşhis daha en başından belliydi ve herkes tarafından biliniyordu. Ama insanlar ya umursamazlıktan ya da korkudan bunu dile getiremiyordu...

Ortadoğu'nun hastalığının teşhisi çok basitti. "Bölünmüşlük". Ortadoğu'da birçok devlet vardı. Birbirini önemsemeyen, birbirini yok sayan ve hatta birbirine düşman birçok devlet. Bölünmüş Ortadoğu devletlerinin ne kendilerine bir faydası vardı ne de komşularına. Bir iki tanesini hariç tutarsak, kalan hepsi dış güçlerin oyuncağı olmuş Ortadoğu devletleri, halklarına zulmeder hale gelmişti.

Teşhisi belli olan Ortadoğu'nun, tedavisi de belliydi aslında. "Birlik olmak". Kendi içinde birlik olan bir Ortadoğu, her sorununu kendisi çözebilirdi. Dış güçlerin oyun alanı haline gelmiş Ortadoğu coğrafyası, Ortadoğu devletlerinin güç birliği yapmasıyla bu oyunu bozabilirdi.

Teşhisi ve tedavisi belli olan Ortadoğu'da, çözüm üretebilmek için eksik olan tek şey "Birlikte düşünme irade ve azmi"dir. Ortadoğu devletleri birlikte düşünme iradesini gösterebilirse ve azimli bir şekilde bunu sürdürebilirse, Ortadoğu kendi gücüne kavuşabilecektir.

Temennimiz odur ki; Ortadoğu'daki devlet yöneticileri bir araya gelip birlikte düşünme irade ve azmini ortaya koyabilsinler. Lakin şu ortamda bu temennimizin karşılık bulması biraz zor gibi gözüküyor. Bu durumda Ortadoğu halkları kendi geleceklerine kendileri sahip çıkmak durumundadırlar. Eğer devlet yöneticileri gerçeği göremiyor ya da görüp de görmezden gelmek istiyorlarsa, Ortadoğu insanı bu yöneticilere ne yapmaları gerektiğini söyleyecektir.

Birleşik Ortadoğu Platformu'nun amacı Ortadoğu'yu birleştirerek, Ortadoğu'yu tek bir güç haline getirmektir. Böylelikle hem Ortadoğu coğrafyasındaki kan ve gözyaşı bitecek hem de tüm dünyaya huzur ve barış gelecektir.

Ortadoğu'daki devletler, kendi varlıklarını sürdürmeye devam edecekler; ancak bir araya gelerek kuracakları "Birleşik Ortadoğu Devletleri" sayesinde güç birliği yaparak Ortadoğu topraklarına huzuru, barışı ve refahı getireceklerdir. Ortadoğu devletlerinin kardeşlik hukuku çerçevesinde, kimsenin kimseyi ezmeyeceği ve birinin diğerini tahakküm altına almaya çalışmayacağı bir birlikteliğin kurulması pekala mümkündür ve bunu sağlamak için "Birleşik Ortadoğu Devletleri Anayasası" hazırlanmıştır.

Birleşik Ortadoğu Platformu, birlik olma yolunda atılmış ilk adımdır. Birleşik Ortadoğu Platformu, bir sürecin başlangıcıdır. Birleşme sürecinde, nasıl bir birleşme olacağı, tüm Ortadoğu halklarının düşüncesi ve iradesi çerçevesinde şekillenecektir. Ortadoğu halkları, zaman içinde kendileri için en iyi "Birlikteliği" kurgulayacaklardır.

Birleşik Ortadoğu Platformuna katılın ve Ortadoğu'yu hep birlikte yeniden inşa edelim..."

BİZE ULAŞIN