İspanya Parlamentosu'ndan Sefarad Yahudilerine vatandaşlık

İspanya'nın Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkının önünü açmasıyla ilk etapta 20 bin kişinin başvuru yapması bekleniyor

İspanya Parlamentosu'ndan Sefarad Yahudilerine vatandaşlık
İspanya Parlamentosu'nun alt kanadı, 1492'de ülkeden kovulan Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı tanıyan yasayı onayladı. 3 yıl yürürlükte kalacak yasa sayesinde İspanyol kültürüyle bağı olduğunu ve Sefarad Yahudisi olduğunu ispatlayanlar, İspanya vatandaşı olabilecek. Düne kadar geçerliliğini koruyan kanuna göre İspanya, Sefarad Yahudilerine ancak 'diğer ülkelerle olan uyrukluk bağlarını kopardıkları takdirde' vatandaşlık hakkı tanıyordu. Dünkü yasayla birlikte eski sömürge ülkelerine, Andorra'ya ve Portekiz'e tanınan haklar, göçe zorlanan Yahudilerin torunlarına da sağlandı. Sayılarının 3.5 milyonu bulduğu tahmin edilen Sefarad Yahudileri'nden ilk etapta 20 bininin, İspanyol vatandaşlığı için başvurması bekleniyor. 15'inci yüzyılın sonlarında İspanya tahtı Yahudilere 'Katolikliğe dönün ya da ülkeyi terk edin' emri vermiş, kabul etmeyenlere işkence uygulamış ve yakarak infaz etmişti. Sultan 2'nci Beyazıd'ın girişimleriyle birçok Yahudi, Osmanlı Devleti topraklarına göçmüş, günümüze kadar varlığını sürdüren önemli bir kültürel miras bu sayede oluşmuştu.
BİZE ULAŞIN