Bir skandal daha

Gaziemir'deki yeni fuar alanına ilişkin "anons, ses ve kamera sistemleri" ihalesinin, zaten bu işleri yapmakla yükümlü şirketin alt taşeronu niteliğindeki şirkete verildiği ortaya çıktı

Bir skandal daha
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ'ın Gaziemir'deki yeni fuar alanı ile ilgili skandallarına biri daha eklendi. Bu skandal Mermer Fuarı öncesi "Fuar İzmir anons, ses ve kamera sistemleri bakım, onarım ve işletme hizmet alımı" ihalesinde yaşandı. İhale, 19 Şubat'ta, 4734 sayılı Kamu İhale Yasası'nın istisnaları düzenleyen 3/g maddesine göre yapıldı. 3 aylık süreyi öngören hizmet alım ihalesi, 82 bin 500 liraya, zaten yeni fuar alanındaki bu sistemleri kurmak, kesin kabul işlemi yapılana kadar bakım ve onarım işlerini yapmakla yükümlü Ermit İnşaat'ın alt taşeronu Meriç şirketine verildi. Böylece aynı iş için hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de İZFAŞ'ın kasasından para ödenerek kurum zarara uğratılmış oldu. Söz konusu ihaleyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanan Yapım İşleri Genel Şartnamesi ihlal edildi. Zira şartnamenin yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumluluklarını düzenleyen 26. maddesinde yer alan "Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır" deniliyor.

ZİNCİRLEME HALİNDE
Hem işin gerçek sahibi olan Büyükşehir Belediyesi hem de yeni fuar alanını işletmek için büyükşehir belediyesinden devralan İZFAŞ'ın bu hükümleri yok sayması skandal olarak nitelendirildi. İZFAŞ'taki ihale skandallarını Egeli Sabah'ın "İhale yasası hiçe sayıldı" ve "Egeria ihaleden önce işe başladı" başlıklarıyla manşetinden duyurmuş, Temiz İzmir Derneği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Fuar İzmir'in iklimlendirme, soğutma, klima soğutma odası grupları vb. bakım, onarım, kontrol ve işletimi ihalesini kazanan Almer'in ihaleden önce yatırılması gerekli kesin teminat bedelini "hak edişten kesilmesi" teklifi yerine getirilmişti. Ayrıca, 27 Ocak'taki insan kaynakları danışmanlık hizmeti alım ihalesini kazanan Egeria şirketi ile daha önceden iş yapmaya başladığı ortaya çıkmıştı. İZFAŞ'a, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında insan kaynakları departmanı kurulması için danışmanlık hizmeti verme üzere ihale kazanan Egeria'nın ihale tarihinden önce, ön görüşmesini yaptığı çok sayıda elemanın işe alınması için İZFAŞ'a yönlendirdiği belirlenmişti.
BİZE ULAŞIN