Önce imar planı yap

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Alpaslan, Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’a ilişkin projesini eleştirdi

Önce imar planı yap
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tasarladığı ve kamuoyunda tartışılan Kültürpark projesini eleştiren Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Kültürpark'ta koruma amaçlı imar planı yapılmadan hiçbir uygulamaya gidilmemesi gerektiğini söyledi. Alpaslan, Kültürpark'ta yapılmak istenen tasarım uygulamaları için proje değil koruma amaçlı imar planı gerektiğini söyledi. Kent belleği ve ekolojisi açısından önemli olan bu alana yapılacak müdahalelerde azami düzeyde özen gösterilmesi ve ilgili mevzuatlara uyulması gerektiğini belirten Alpaslan, "Bu nedenle, projenin içeriğine bile değinmeden, Kültürpark alanını içeren ve gerekli ölçeklerde yeni koruma amaçlı imar planları yapılıp usulüne uygun onama süreçleri tamamlanıp, askıya çıkarılmadan herhangi bir uygulama yapılmamalıdır" dedi. İdarenin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararına uymak zorunluluğu olduğuna dikkat çeken Alpaslan, "Örneğin, söz konusu ilke kararlarına göre, tarihi sit alanlarında tasarım ve benzeri gerekçelerle topoğrafyayı bozacak, değiştirecek (tepe anfi gibi) müdahaleler yapılamayacağı açıkça belirtilmektedir" diye konuştu. Alpaslan, Kültürpark'a bakış açısının değişmesi gerektiğini, bu alanın donatılar için potansiyel inşaat alanı olmadığını söyledi.
BİZE ULAŞIN