İzmirli kadınlar istikrardan yana

AK Parti’nin iktidarı boyunca kadın haklarında büyük aşama kaydedildiğini ifade eden İzmirli kadınlar, “16 Nisan’daki referandumda kararımız ‘evet’ olacak” dedi

İzmirli kadınlar istikrardan yana
AK Parti iktidarı boyunca kadın haklarında büyük bir aşama kaydedildiğini söyleyen İzmirli kadınlar, bu nedenle 16 Nisan'daki referandumda istikrar için 'evet' diyeceklerini söyledi. 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Türkan Dönmez, kaolisyon hükümetleri nedeniyle geçmiş yıllarda hep bir belirsizlik yaşadıklarını belirterek vatanını seven herkes gibi referandumda 'evet' mührünü basacağını ifade etti. 60 yaşındaki SGK emeklisi 3 çocuk annesi Hatice Oğuz, AK Parti iktidarından önce kadınların geri planda kaldığını ve AK Parti'nin 15 yıllık iktidarı boyunca kadın haklarında büyük reformlar yaptığını söyledi. 2 çocuk annesi emekli Gülay Ersöz, "Kararım evet. İzmirli bir kadın olarak AK Parti iktidarından çok memnunum. Çocuklarımız ve torunlarımızın geleceği için evet diyorum" şeklinde konuştu. 65 yaşındaki ev hanımı Serpil Arman, "Eskiden evlendikten sonra çocuk sahibi olan kadınlar işlerinden ayrılmak zorunda kalırdı. Şimdi AK Parti hükümet çıkardığı yasalarla çalışan annelere maddi manevi büyük destek sağlıyor. Bu bile referandumda evet demem için yeterli" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, 16 Nisan'da yapılacak referandumu öncesi Egeli Sabah'a 2002-2017 yılları arasında gerçekleştirilen kadına yönelik yasal reformlar hakkında bilgi verdi. Hotar, toplumun gelişmesinde kadının etkisinin büyük olduğunu belirterek, "Kadına hak ettiği değer AK Parti iktidarında verildi. Bunu sözde değil, 15 yıllık iktidarımız boyunca hayata geçirdiğimiz kadına yönelik yasal reformlarla gerçekleştirdik" diye konuştu. Anayasada kadın hakları konusunda değişiklikler yaptıklarına değinen Hotar, 2004'te Anayasa'nın 10. maddesine 'kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" hükmünün eklendiğini vurguladı. Yeni Türk Medeni kanununu yürürlüğe girmesi ile 2003'te aile mahkemelerinin kurulduğunu anlatan Hotar, "Bu mahkemeler aile hukukunu ilgilendiren davaların yanı sıra ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanmasından doğan davalara da bakıyor" şeklinde konuştu. 10 Haziran 2003'te yürürlüğe giren yeni iş kanunu hakkında konuşan Hotar, "Yeni iş kanununun getirdiği en önemli ilerleme işveren-işçi ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılamayacağıdır. Ayrıca 6111 sayılı kanun ile iş kanununun 74. maddesinin birinci fıkrasında mevcut 'Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir' hükmüne "Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır' cümlesi eklendi" diye konuştu. Yeni istihdam imkanlarının sağlanması için kadına yönelik iş hayatında hayata geçirilen reformlar ile ilgili konuşan Hotar, şöyle devam etti: "18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle, sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Söz konusu teşviklerden 2016 Aralık ayı itibarıyla 155 bin 761 kadın faydalandı. Bahse konu teşvik uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. Doğum ve emzirme ile ilgili haklar ve doğum yardımları yaptık. Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 lira, ikinci çocuğu için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 lira doğum yardımı yapıyoruz. Çeyiz Hesabı ve Devlet Katsayısından Faydalanma imkanı da getirdik."
BİZE ULAŞIN