Yurt dışında eğitimin yolu ÖSS'den

Üniversiteyi yurt dışında okumak isteyen adayların, diplomalarının denkliklerinin tanınabilmesi için 2009-ÖSS'ye girmeleri ve okuyacakları programla ilgili puan türlerinde barajı geçmeleri gerekiyor.

Üniversiteyi yurt dışında okumak isteyen adayların, diplomalarının denkliklerinin tanınabilmesi için 2009-ÖSS'ye girmeleri ve okuyacakları programla ilgili puan türlerinde barajı geçmeleri gerekiyor.

YÖK, yurt dışında üniversite öğrenimi görmek isteyen adayları uyardı. YÖK'ün bu konudaki kararına göre 2009-2010 akademik yılında kendi imkanlarıyla ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB'ye üye ve aday ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre gibi ülkeler hariç yurt dışında okumak isteyen adayların, diploma denklik başvurularının değerlendirilebilmesi için 2009-ÖSS'ye girmeleri ve ön lisans programları için ilgili puan türünde 145, lisans programları için ilgili puan türünde 165 ve üstünde puan almaları şartı aranacak. Söz konusu ülkeler dahil yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ilgili puan türünde en az 165 puan aldığına dair ÖSS belgesi veya muadil sayılan belgeler istenecek. Lisans öğrenimini yapmak isteyen adaylardan SAT 1 (Minimum 1000 puan), ACT (Minimum 21 puan), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders), Uluslararası Bakalorya (IB), Avusturya Matura Diploması veya İtalya Maturita Diploması belgelerinden birine sahip adaylar ÖSS'den 165 almış olma koşulunu yerine getirmiş sayılacaklar ancak bu uygulama bu öğrenciler için Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına seçme ve yerleştirmede bir hak sağlamayacak.

ÖSS sonucuna göre yerleşilebilen ÖSYS kılavuzunda yer alan ülkeler ile KKTC haricinde yurt dışında bulunan ülkelerde yükseköğrenime devam edecekler için ÖSS sonuçları, takip eden yıl için de geçerli olacak. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerden, öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları isteniyor.

KILAVUZDAKİ ÜNİVERSİTELER
Bu arada, yurt dışında okumak isteyen adaylar için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna'da çeşitli üniversite seçenekleri sunuluyor. Taban puanları genellikle Türkiye'deki üniversitelerden daha düşük olan bu üniversitelerin burslu programları da bulunuyor. Bu üniversitelerde eğitim, üniversitenin bulunduğu ülkeye göre, Kazakça-Rusça, Azerice-Rusça, Rusça-İngilizce, İngilizce veya Türkiye Türkçesi ile veriliyor.

ÖSYS kılavuzunda yer alan üniversitelerin yıllık eğitim-öğretim ücretleri genellikle 750-5 bin ABD doları arasında değişiyor.

Adaylar, üniversitelerle ilgili bilgilere, üniversitelerde barınma imkanları olup olmadığına ve diğer yaşam koşullarına ilişkin bilgilere kılavuzdan ve ilgili kurumun internet sitesinden ulaşabilecek.

BİZE ULAŞIN