Geleceğiniz için meslek kadar üniversite de önemli

Bazı kararlar diğerlerinden daha önemlidir. Yaşam boyunca verilen en önemli kararlardan birisi de hangi üniversiteye gideceğinizin kararıdır

Bu karara akılcı bir temel oluşturarak, bu kararı vermek durumunda olan sizlere yardımcı olabilmek için bir çalışma yaptık. Bu çalışma üniversite seçimi yapacaklara karar verme aşamasında yardımcı olacaktır.

ROL OYNAYAN FAKTÖRLER

Değerlendirilmesi gereken faktörler üç ana grupta toplanabilir: 1) akademisyenler, 2) öğrenciler, 3) olanaklar/ sistem.

1. AKADEMİSYENLER

Eğitim: Öğretim üyelerinin lisans, lisansüstü ve doktora çalışmalarını hangi üniversitelerde yaptığı akademik çalışmalarının niteliği için önemli bir referansdır.
Deneyim: Öğretim üyelerinin üniversite içi ve dışındaki deneyimleri eğitim kalitesine etki eder. Her alanda akademik deneyim önemlidir. Ancak mühendislik, tıp, hukuk ve işletme gibi uygulamalı alanlarda, akademik deneyimin yanı sıra mesleki deneyim de önem kazanmaktadır.
Farklılıklar: Öğretim üyelerinin birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmaları verilecek eğitimin kalitesini yükseltmektedir.
Eğitim farklılıkları: Öğretim üyelerinin eğitimlerini farklı okullarda hatta farklı ülkelerde almaları bölüme çok boyutluluk getirmektedir.
Yaş farklılıkları: Öğretim üyelerinin farklı yaş gruplarından olması, öğrencilere kariyerlerinin değişik dönemlerinden geçen hocalar ile bir araya gelme olanağı tanımaktadır.
Cinsiyet dengesi: Öğretim üyelerinin tüm öğrencilere rol model olabilmesi için hem erkek hem de kadınlardan (idealde yarı yarıya) oluşması önemlidir. Fakat bazı alanlarda cinsiyet farklılığını sağlamak kolay olmamaktadır. Örneğin dünyada mühendislik fakültelerindeki ve bilgisayar bölümlerindeki öğretim üyelerinin büyük bir kısmının erkek olduğu bilinmektedir.
Öğretimüyesi: Öğretim üyeleri, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerden oluşur. Öğretim üyelerinin ana görevlerinden birisi araştırmadır. Buna karşılık öğretim görevlileri ise zamanlarının büyük bir bölümünü ders vermeye ayırır. Üniversitelerde öğretim üyesi-öğretim görevlisi dengesi eğitim kalitesi açısından önemli rol oynamaktadır. Bazı bilim dallarında üniversitelerin uluslararası akreditasyon alması için, verilen derslerin en az yarısının tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından verilmesi gerekmektedir.
Akademik düzey farklılığı: Eğitim kadrosunun iyi yapılandığı bir bölümde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları bir piramit seklinde oluşur. Bu piramitte en tepedeki profesörlerin sayısının en az, en aşağıdaki yardımcı doçentlerin sayısının ise en fazla olması gerekmektedir.
Tam zamanlı: Birçok bölümün iskeleti tam zamanlı öğretim üyesi ve görevlilerinden oluşmaktadır. Yarı zamanlı öğretim üyeleri genellikle ders verdikleri süreler dışında üniversitede bulunmadıklarından, hem üniversite yaşamına dâhil olamazlar, hem de öğrencilerin kendilerine ulaşması daha zordur. Burada denge önemlidir ve derslerin çoğunluğunun tam zamanlı kadro tarafından verilmesi eğitimin kalitesi açısından önemlidir.
Akademisyenler: Özellikle mühendislik, işletme, hukuk ve tıp gibi mesleki eğitim veren bölümlerde akademisyenlerin yanında pratisyenlerin de öğretim kadrosunda bulunması eğitim için önemli bir artıdır. Programda teori ile pratiğin birleştirilmesi kolaylaşır ve öğrenciler mesleki rol modelleri ile bir arada eğitim alma fırsatı yakalar. Ancak derslerin çoğunun pratisyenler tarafından verilmesi de, üniversiteyi gerçek amaçlarından uzaklaştırma riski taşımaktadır.

BİZE ULAŞIN