Sistem nasıl çalışacak?

  1. Haberler
  2. Eğitim
Çarşamba 15.12.2010 ABONE OL
Ana sınıfından itibaren her öğrenciye ait bir öğrenci dosyası tutularak yöneltme süreci çok erken dönemlerde başlatılacak.
6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesi için tüm branş öğretmenleri tarafından sınıf gözlem formu hazırlanacak.
Şube rehber öğretmeni tarafından sınıf gözlem formlarına dayanılarak her öğrenci için gözlem raporu düzenlenecek.
Her ay veli bilgilendirme toplantısı yapılacak. B toplantılarda gözlem raporlarının bir örneği velilere dağıtılarak öğrenci ve/veya velinin eklemek istediği veya katılmadığı hususlar dikkate alınacak.
Gözlem raporları okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacak.
Diploma almaya hak kazanan öğrenciler için yöneltme öneri kurulu tarafından iki nüsha yöneltme öneri formu düzenlenecek. Bu forumların biri diplomayla birlikte öğrenciye. diğeri öğrenci dosyası ile birlikte kayıt yaptırdığı öğrenim kurumuna gönderilecek.
Öğrenci yönlendiği kurumda başarılar gösterdiği taktirde bir üst kuruma geçebilecek.

BUGÜN NELER OLDU