Öğrenciler "akıllı tahta"yı sevdi

İlköğretim okulu öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, öğrencilerin akıllı tahtaları kullanmaktan, akıllı tahtalarla öğrenmekten keyif aldığı ve derse daha iyi odaklandıkları belirlendi

  1. Haberler
  2. Eğitim
Cumartesi 31.12.2011 16:46 ABONE OL
İlköğretim okulu öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, öğrencilerin akıllı tahtaları kullanmaktan ve akıllı tahtalarla öğrenmekten keyif aldığı, teknolojiyi öğrenmenin yeni bilgiler edinmede ve iyi bir iş sahibi olmada yardımcı olacağını düşündükleri ortaya çıktı.

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İ. Bakır Arabacı ile FÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencileri Önder Şanlı ve Meltem Sünkür, Malatya ilindeki ilköğretim okullarında akıllı tahta uygulamalarından yararlanan 2. kademede (6,7,8. sınıf) eğitim gören 277 öğrenci arasında, ''Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin görüşleri'' konulu araştırma yaptı.

FÜ'de eylül ayında düzenlenen ''5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu''nda da bildiri olarak sunulan araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 20.9'u 6. sınıf, yüzde 43.3 7. sınıf, yüzde 35.7'si ise 8. sınıf öğrencilerinden oluştu.

Öğrencilerin yüzde 72.6'sının her zaman, yüzde 15.9'unun ise çoğu zaman akıllı tahtayla öğrenmekten keyif aldığının belirlendiği araştırmada, yüzde 54.5'inin her zaman, yüzde 26.4'ünün ise çoğu zaman teknolojiyi iyi kullanmanın iyi bir iş sahibi olmada etkili olduğu düşüncesini taşıdığı ortaya çıktı.
Araştırmaya katılanların yüzde 44.4'ünün her zaman, yüzde 31'inin çoğu zaman eğitim verilirken akıllı tahta kullanıldığında sınıfta daha iyi odaklandığını belirttiği araştırmada, öğrencilerin yüzde 75.1'nin öğretimde teknolojiyi kullanmayı öğrenmenin birçok yeni şey öğrenmek için fırsat sağladığını düşündüğünü saptandı.

Öğrencilerin yüzde 62.5'inin her zaman, yüzde 22'sinin de çoğu zaman öğretmeni akıllı tahta kullandığında birçok şey öğrenebildiği düşüncesini taşıdığının ortaya çıktığı araştırmada, yüzde 64.6'sı her zaman, yüzde 20.2'si ise çoğu zaman akıllı tahta üzerinden işlenen derslerden keyif aldığını söylediği belirlendi.

Akıllı tahta kullanırken kendilerini rahat hissediyorlar
Yüzde 47.3'ünün her zaman, yüzde 26.4'ünün ise çoğu zaman ''İnanıyorum ki öğretmenler ne kadar sık akıllı tahta kullanırsa, ben de o kadar çok okuldan keyif alırım'' düşüncesine katıldığının ortaya çıktığı araştırmada, yüzde 49.5'nin her zaman, yüzde 19.9'unun ise çoğu zaman akıllı tahtanın nasıl kullanılacağını öğrenmenin kendisi için önemli olduğu düşüncesini taşıdığı saptandı.

Öğrencilerin 44'ünün her zaman, yüzde 27.1'inin çoğu zaman akıllı tahta kullanırken kendisini rahat hissettiğinin ortaya çıktığı araştırmada, yüzde 59.9'unu her zaman akıllı tahta kullanmaktan keyif aldığını söyledi.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 67.1'nin her zaman, yüzde 13'ünün çoğu zaman akıllı tahta kullanmanın kendisini artık korkutmadığını ifade ettiği araştırmada, öğrencilerin akıllı tahta kullanırken kendilerini rahat hissettikleri, akıllı tahta kullanmanın sinir bozucu olmadığını, onlara sıkıntı vermediğini, zor olmadığını ve paniğe kapılmalarına sebep olmadığını düşündükleri tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU