Kadın işçilerin yüzde 80'i okuma yazma bilmiyor

Çukurova'da pamuk tarlalarında çalışan kadınların yüzde 80'i okuma yazma bilmiyor, yüzde 33,9'unun kas-iskelet sistemi rahatsızlığı bulunuyor, yüzde 80'inin kan değerleri düşük.

Pamuk işçisi çocukların üçte 1'i okuryazar değil, yüzde 38'inin sindirim rahatsızlığı var ve yüzde 63,2'sinin de vücut kitle endeksi ideal değerlerde değil.

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''Tarımda Çalışan kadın ve Çocukların Sağlık Sorunları Araştırması''nda, Çukurova'daki pamuk tarlalarında çalışan kadın ve çocukların, çalışma ve yaşam koşulları ile sağlık sorunları ortaya konulmaya çalışıldı.

Araştırma kapsamında, pamuk tarlalarında çalışan kadın ve çocuklara anket formu uygulandı, çalışma ve yaşam koşulları, çalışma süreleri, ücret durumları araştırıldı. Ayrıca, ankete katılan kadın ve çocukların sağlık muayeneleri yapıldı, geçirdikleri iş kazaları ve meslek hastalıkları sorgulandı, sağlık hizmetlerine ulaşabilirlikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, 122 hanede yaşayan yüzde 32,7'si kadın ve yüzde 45,3'ü çocuk olan 550 çalışan ile görüşüldü. Ankete katılan kadınların yaklaşık yarısının 30 yaş ve altında olduğu, yüzde 85'inin 20 yaşının altında çalışmaya başladığı, yüzde 80'inin ise okuryazar olmadığı belirlendi. Medeni durumları sorgulandığında kadınların yarısından fazlasının evli olduğu, evli kadınların yüzde 77'sinin 20 yaşından önce hamile kaldığı tespit edildi.

Sağlık muayeneleri sonucunda, tarlada çalışan kadınların yaklaşık yüzde 60'ında çeşitli sağlık sorunları bulunduğu belirlendi. Sağlık sorunlarının yüzde 33,9'unun kas-iskelet sistemi, yüzde 9,7'sinin ürogenital sistem, yüzde 8,1'inin sindirim sistemi ve yüzde 8,1'inin nöropsikiyatrik olduğu belirlendi.

Tam kan sayımı sonuçlarına göre, kadın çalışanların yüzde 80'inin hemoglobin değerlerinin 12 g/dl'nin altında olduğu yani ''kansızlık'' rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, kadınların yüzde 88'inin sigara içmediği kaydedildi.

Pamuk işçisi çocukların yüzde 57'si 15 yaş altında

Ankete 249 çocuk çalışan katıldı. Yüzde 64'ünün erkek, yüzde 36'sı kız olan çocuk çalışanların yüzde 57'sinin 15 yaşın altında ve en küçük çocuk çalışanın 9 yaşında olduğu belirlendi. Eğitim düzeyleri araştırıldığında pamuk tarlasında çalışan çocukların üçte 1'inin okuryazar olmadığı tespit edildi.

Sağlık muayeneleri sonucunda, çocuk çalışanların yüzde 37'sinde rahatsızlık belirlendi. bu rahatsızlıkların yüzde 38'nin sindirim, yüzde 17,6'sının üst solunum yolları ve yüzde 8,7'sinin deri rahatsızlıkları olduğu saptandı. Vücut kitle endeksi hesaplanan çocukların sadece yüzde 36,8'inde ideal değerler sahip olduğu belirlendi.
BİZE ULAŞIN