Atatürk ilkelerinden milliyetçilik nedir?

Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımıdır. Milliyetçiliği tanımlayabilmek için konuyu “millet” gerçeğine bağlamak gerekir.

Atatürk ilkelerinden milliyetçilik nedir?
Genel olarak millet, aynı topraklar üzerinde yaşayan kültür, tarih, gelenek ve dil bakımından aralarında ortaklık bulunan insan topluluklarını ifade eder. Bu ortak öğeler insanları birbirine yaklaştırır ve birlikte hareket etmek için gerekli koşulları hazırlar. Milletin birçok tanımı vardır. Bu tanımlardan biri şu şekildedir:

a)Vasıl bir kalıta sahip bulunan; b) birlikte yaşamak konusunda ortaklaşa istek ve aramada özden bulunan; c) ve sahip olunan kalıtın korunulmasını birlikte sürdürme yolunda buyrumları ortak olan insanların birleşmesinden oluşan topluma "millet" adı verilir. Atatürk ise milleti şöyle tanımlamaktadır: "Zengin anılar mirasına sahip olan, beraber yaşamak hususunda ortak istek ve anlaşmada samimi olan ve sahip olunan mirasın korunmasına devam hususunda da iradeleri ortak olan insanların birleşmesinden oluşan topluma millet adı verilir ." Millet sadece ırkî bir zümre de değildir.

ZİYA GÖKALP BUNU ŞÖYLE İFADE EDİYOR:

"Bir adam onca müşterek bulunduğu insanlarda ziyade, terbiyece ve ana dilince müşterek bulunduğu insanlardan ziyade, terbiyece ve ana dilince müşterek bulunduğu insanlarla beraber yaşamak ister. Çünkü insanî şahsiyetimiz, bedenimizde değil, ruhumuzdadır. Maddi meziyetlerimiz ırkımızdan geliyorsa, manevi meziyetlerimiz de, terbiyesini aldığımız cemiyetten geliyor ." Millet, tarihi ve kültürel menşei birliğine sahip insanlar topluluğudur. Kısacası, bir milli kültürü paylaşanlar, bir millet meydana getirir. Gökalp, milli kültüre, "hars" adını veriyordu. Atatürk de 1929 yılında milli kültür manasına gelen bu kelimeyi kullanarak, millet için güzel bir tarif vermiştir ki, sosyolojik görüşe tamamen uymaktadır. Tarif şöyledir: "Bir Hars'tan olan insanlardan mürekkep cemiyete millet denir dersek milletin kısa bir tarifini yapmış oluruz ." Şimdi millet kavramından "milliyet" kavramına geçelim. Atatürk'e ait sözlerle

MİLLİYETÇİLİK ŞÖYLE TANIMLANABİLİR:

"Bir milletin diğer milletlere oranla doğal veya sonradan kazanılmış özel karakterler sahibi olması, diğer milletlerden farklı bir canlılık (uzviyet) oluşturması, çoğunlukla onlardan farklı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması niteliğine milliyetçilik ilkesi denir ." Millet gerçeği veya kavramından kaynaklanan milliyetçilik bir düşünce akımı olduğu gibi bir sosyal politika ilkesidir de. Bunu daha da açmak gerekirse, milliyetçilik milli çıkarların itişiyle insanları ortak ülküler etrafında toplar. Böylece insanların ülkü ve kader birliğini yansıtan bir ilke olur. Bu ilkeye bağlı olan toplum bireyleri, kendilerini bir milletin üyesi sayarlar, bağımsız yaşama ve toplumun yüceltilmesi duygularıyla hareket ederler. Böylece milliyetçilik, milliyet duygusu olarak anlaşılır.
BİZE ULAŞIN