Gezi yazısı nedir? özellikleri nelerdir?

Eskiden gezi yazılarına seyahatname, seyahat yazıları denirdi. Gezip gören insana da seyyah denirdi. Bugün gezen gören kimseye gezgin, onların gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara da gezi yazıları denmektedir.

Gezi yazısı nedir? özellikleri nelerdir?
Edebi bir anlatımla gidilip gezilen yöre yada ülkelerle ilgili bilgi, gözlem, izlenim ve anıların kaleme alındığı yazılara gezi yazısı denir
Çocuklar yakın çevrelerini tanımaya başladıkça kendi çevrelerinin dışında bir çevrenin dahası ülkelerin olduğunu fark edeceklerdir. Çocuklar kendi dünyasının dışında kalan bu dünyayı merak edecek ve bunun sonucunda da gezi yazılarına ilgi duyacaktır

gezi yazarları gezip gördükleri yerlerin doğa ve iklimle ilgili özelliklerinin yanı sıra o bölgede yaşayan insanların geleneklerini, alışkanlıklarını, zevklerini tanıtmaya çalışırlar. Bu bakımdan bu tür yazılar tarih, coğrafya, sosyoloji gibi bilim dalları içinde önemli bir kaynaktır. Çocuklar da bu yetişkinler gibi bu tür yazılardan genel kültürlerini artırıcı pek çok şey öğrenebilirler

Eskiden gezi yazarları daha çok insanların hiç tanımadığı veya pek az tanıdığı ülkeleri ve kıtaları tanıtıcı eserler meydana getirirlerdi. Bugün dünyamızın her köşesi yazarlar için bir konu kaynağı olabilmektedir

GEZİ YAZILARININ ÖZELLİKLERİ:

1) Gezilen bölgeyle ilgili bilgi ve değerlendirmeler yansıtılır.
2) Gezilen bölgenin coğrafi konumu, tarihsel özellikleri, sosyal konumu gezilen bölgede yaşayanların gelenekleri ele alınır.
3) Konu alınan bölgenin doğal güzellikleri komşu bölgelerle ilişkileri yansıtılır.
4) Gezi yazıları okurları bilgilendirme amacı taşır.
5) Araştırmacılar için önemli bir kaynaktır

GEZİ YAZILARININ NİTELİKLERİ:

1) Gezi yazıları; anlatım, dil ve kurgulama yönünden kusursuz olmalı,
2)Çocuğun gezip görmesiyle ilgili merakını doyurmalı,
3) Çocuğun dil gelişimine katkıda bulunmalı,
4) Gezi yazıları, yazarının düzenli ve sağlıklı gözlemlerinden oluşmalı,
5) Gerektiğinde fotoğraflarla desteklenmiş olmalı. Fotoğraflar metinle uyum içinde olmalı,
6) Anlatılan ülkeyle ilgili ilginç ve karakteristik özellikler yansıtılmalı (6),
7) Başka ülkelerdeki insanların yaşayış biçimlerini konu alan gezi yazılarında, istisnai durumlardan çok, halkın her günkü hayatıyla ilgili görünümler anlatılmalı


MAVİ YOLCULUK

"Mor kâküllü, bal gülüşlü arı Sappho."Alkaios
Mavi yolcular deniz gözlüklerini takmış, lastik şilteleri üzerine uzanmış, Assos limanının dibini tarıyorlardı. İlkçağ mermerinin suda bir alacalı parıltısı, yeşil, sarı kahverengi ışınlar saçışı vardır ki doyum olmazdı.
BİZE ULAŞIN