Bant geçiren devreler nelerdir?

Alt ve üst frekans limitleri dışında kalan noktalardaki sinyalleri bastıran, belirtilen aralıklardaki sinyallere dokunmayan transfer fonksiyonuna sahip filtreler günümüzde epeyce kullanılıyor.

Bant geçiren devreler nelerdir?

Bu deneyde bir kondansatör ve bir dirençten oluşan alçak ve yüksek bant geçiren devreleri incelenmiştir.

Kondansatör paralel olduğu zaman devremiz alçak geçiren devre olarak işlev görmektedir. Bunun anlamı devrenin frekansı düşük olduğu zaman genliği yüksek olmasıdır.

Kondansatör seri olduğu takdirde , devremiz yüksek bant geçiren devre olarak işlev görecektir. Bu durumda devrenin giriş frekansı yüksek iken çıkış genliği de yüksek olacaktır.

İki devrenin de incelenmesi hem deney düzeneği üzerinde hem de Proteus elektronik simülasyon programında gerçeklenmiştir. Elde edilen değerler karşılaştırıldığında, tam olarak olmasa da yine de yaklaşık değerler elde edilmiştir. Bunun nedeni simülasyon programında iç direncin hesaba katılmaması olabilir.

Elde edilen değerler, ölçüm sonuçları ve grafikler aşağıda verilmiştir.


Alçak Bant Geçiren Devre:


V giriş Frekans V çıkış

5V 10 Hz 3,53V
5V 100Hz 3,00V
5V 300Hz 1,65V
5V 500Hz 1,07V
5V 800hz 0,69V
5V 1kHz 0,55V
5V 10kHz 0,06VBİZE ULAŞIN